Modersmål

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga, vilket gynnar både individ och samhälle.

I Tyresö kommun finns för närvarande dessa språk i modersmålsundervisningen:

Arabiska, armeniska, dari, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, kurmanji, litauiska, mandarin, persiska, polska, portugisiska, ryska, serbiska, somaliska, sorani, spanska, thailändska, tigrinja, turkiska, tyska, ukrainska och ungerska.

Varför satsar vi på modersmål?

Forskning har visat att goda kunskaper i modersmålet ger bättre resultat i alla ämnen i skolan. Modersmålet är en ovärderlig tillgång för att lyckas bättre i skolan och för barnens hela personliga utveckling.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Rätt till modersmålsundervisning har den elev där en eller båda vårdnadshavarna har ett annat modersmål än svenska. Språket ska talas hemma dagligen. Modersmålsundervisning är inte undervisning på nybörjarnivå.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Adoptivbarn med annat modersmål har rätt till undervisning i sitt modersmål.

Kommunen anordnar modersmålsundervisning i ett språk om det finns minst fem elever som har ansökt om undervisning och det finns lämplig lärare att tillgå.

Minoritetsspråk

Begränsningen om fem elever gäller inte för minoritetsspråken, finska, jiddisch, romani chib, meänkeli och samiska. Undervisning i finska bedrivs på nybörjarnivå.

Läs mer i Skollagen (kap 10,7 §)länk till annan webbplats

Undervisning i modersmål

I Tyresö kommun ordnas undervisningen utanför elevens ordinarie schema. Modersmålsundervisningen har en egen kursplan med kunskapskrav från årskurs 6. Enligt läroplanen ges betyg från årskurs 6.

Undervisningsgrupperna är åldersblandade och undervisningen kan ske på annan skola än där eleven går.

Elever i årskurs 3-9 samt gymnasiet ansvarar själva för att ta sig till och från modersmålsundervisningen. Från och med höstterminen 2018 är elever inte berättigade till skolskjuts till och från modersmålsundervisningen.

Elever i årskurs F-2 kommer ha undervisningen på sin vanliga skola.

Modersmålsundervisningens kursplan (skolverket.se)länk till annan webbplats

Ansökan om modersmål

Ansökan görs via e-tjänst. Notera att du inte kan ansöka under perioden 1 mars–30 april. E-tjänsten öppnar igen den 1 maj.

E-tjänst: Ansökan till modersmålsundervisninglänk till annan webbplats

Avsluta modersmålsundervisningen

Om du vill avsluta din modersmålsundervisning använder du e-tjänsten för att avsluta.

E-tjänst: Avsluta modersmålsundervisninglänk till annan webbplats

Studiehandledning

Elever har rätt till studiehandledning på modersmålet om eleven behöver det. Skolan ansvarar för att ansöka till enheten för mångfaldsfrågor om denna resurs.

Studiehandledningen är ett stöd som kan ges i olika ämnen där eleven ännu inte har tillräckliga kunskaper i svenska.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 februari 2021