SL-kort och elevresor på gymnasiet

Elever som går på gymnasiet får SL-kort från sin skola. Tyresö kommun kan även bevilja ersättning för andra typer av elevresor till och från skolan, bland annat skolskjuts för elev på gymnasiesärskolan.

För att beviljas SL-kort eller ersättning gäller att:

  • du är folkbokförd i Tyresö
  • du studerar på heltid
  • du är berättigad till och med vårterminen det år du fyller 20 år
  • du inte får inackorderingstillägg (vid boende utanför hemmet).

SL-kort

Du som går i skola inom Storstockholms lokaltrafiks område får ett SL-kort (terminsbiljett, skolkort). Kortet delas ut av skolan som du antagits till.

Elevresor utanför Stockholms län

Ersättning kan beviljas om:

  • dina dagliga resor stäcker sig utanför SL:s område. Ersättningen kan max uppgå till 1/30 av prisbasbeloppet, cirka 1 500 kronor per termin.
  • du bor på annan ort och har inte inackorderingstillägg. Du kan få ersättning för dagliga resor mellan bostaden och skolan motsvarande kostnaden för ett SL-kort.
  • du går på distansgymnasium utanför SL:s område och har obligatoriska resor till skolan. Du kan få ersättning för två resor per termin och maximalt 1/30 av prisbasbeloppet per resa.

Så här ansöker du om ersättning för elevresor utanför Stockholms län

Kontakta Annica Sterner, förvaltningen för liv och hälsa, Tyresö kommun, e-post: annica.sterner@tyreso.se

Skolskjuts för elev på gymnasiesärskolan

Elever som har antagits till gymnasiesärskolan kan efter individuell prövning få skolskjuts.

Så här ansöker du om skolskjuts

Om du går på en gymnasiesärskola kontaktar du Annica Sterner, förvaltningen för liv och hälsa, Tyresö kommun, e-post: annica.sterner@tyreso.se

I väntan på beslut är det vårdnadshavares ansvar att eleven tar sig till och från skolan.

Färdtjänst

Vid behov av extra resurser, exempelvis vid funktionsnedsättning hänvisas till landstingets färdtjänst. Ansök via Tyresö kommuns Servicecenter, tel 08-578 291 00.

Lagar och tillämpningsföreskrifter för elevresor

Kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor regleras i:

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 8 januari 2019
Upp