SL-kort och elevresor på gymnasiet

Elever som går på gymnasiet får SL-kort från sin skola. Tyresö kommun kan även bevilja ersättning för andra typer av elevresor till och från skolan, bland annat skolskjuts för elev på anpassad gymnasieskolan.

Detta gäller för att beviljas SL-kort eller ersättning

  • Du är folkbokförd i Tyresö
  • Du studerar på heltid
  • Du mottar inte inackorderingstillägg (vid boende utanför hemmet)

Du är berättigad till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

SL-kort

Du som går i skola inom Storstockholms lokaltrafiks område får ett SL-kort (skolbiljett). Kortet delas ut av skolan som du antagits till.

Mer information om giltighetstider för skolbiljetter (sl.se) Länk till annan webbplats.

Elevresor utanför Stockholms län

Ersättning kan beviljas om:

  • dina dagliga resor stäcker sig utanför SL:s område. Ersättningen kan max uppgå till 1/30 av prisbasbeloppet, cirka 1 500 kronor per termin.
  • du bor på annan ort och inte har inackorderingstillägg. Du kan få ersättning för dagliga resor mellan bostaden och skolan motsvarande kostnaden för ett SL-kort.
  • du går på distansgymnasium utanför SL:s område och har obligatoriska resor till skolan. Du kan få ersättning för två resor per termin och maximalt 1/30 av prisbasbeloppet per resa.

För att ansöka om ersättning för elevresor utanför Stockholms län, mejla till gymnasium-bou@tyreso.se

Skolskjuts för elev på anpassad gymnasieskolan

Elever som har antagits till anpassad gymnasieskolan kan efter individuell prövning få skolskjuts.

Ansökan inför nytt läsår om särskilt anordnad taxi ska göras senast den 31 maj.
För ansökningar som kommer in efter den 31 maj kan vi inte garantera beslut innan terminsstart.

E-tjänst ansökan om skolskjuts Länk till annan webbplats.

I väntan på beslut är det vårdnadshavares ansvar att eleven tar sig till och från skolan.

Färdtjänst

Vid behov av extra resurser, exempelvis vid funktionsnedsättning hänvisas till landstingets färdtjänst. Ansök via Tyresö kommuns Servicecenter, tel 08-578 291 00.

Tillfällig elevresa vid olycksfall

Om du tillfälligt behöver åka taxi till och från skolan på grund av ett olycksfall så gäller följande:

  • Om du är folkbokförd i Tyresö eller har Tyresö som hemkommun enligt Migrationsverket, är inskriven på en gymnasie- eller anapssad gymnasieskola då är du försäkrad på heltid dygnet runt, även under fritid och lov. Försäkringen gäller under fritiden vid exempelvis olycksfall/skador under idrottsträning eller match.
  • För elever med annan folkbokförings- eller hemkommun än Tyresö som är inskrivna på Tyresö gymnasium gäller försäkringen under skolans verksamhetstid, samt vid direkt färd till och från denna. Försäkringen gäller även aktiviteter utanför skolan som studiebesök, arbetsplatsförlagt lärande APL samt skolresor godkända av rektor.

Se detaljerad information om skadeanmälan och åtgärder vid skada:

Olycksfallsförsäkring

Lagar och riktlinjer för elevresor

Kommuners skyldighet att svara för vissa elevresor regleras i:

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 februari 2024