Bidrag för folkhögskolestudier

Elever som avbrutit gymnasiet för att studera på folkhögskola kan ansöka om lunchbidrag, terminsavgift och busskort. Här kan du läsa om vilka regler som gäller och göra din ansökan.

Tyresö kommun betalar ett stöd för elever som börjar på folkhögskola efter att ha avbrutit sin gymnasieutbildning. Stödet kan sökas från att du fyllt 18 år till och med vårterminen du fyller 20 år.

Stödet innefattar utlägg för anmälningsavgift, bidrag till lunch under terminstid (30 kronor/dag) och kopierings- och läromedelskostnader. Vidare ersätter kommunen kostnaden för terminskort inom SL-området (ej tilläggskort).

Om din folkhögskola väljer att inte fakturera kommunen direkt ska kvitto för SL-kort och materialkostnad skickas in till kommunen.

Gällande matersättning så är det i första hand folkhögskolans matersättningsblankett som ska användas. Om din folkhögskola inte har en sådan blankett ska du i din ansökan bifoga ett schema för terminen som visar första och sista dagen för terminen samt lovdagar. Matersättning betalas ut månadsvis alternativt terminsvis.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 mars 2021

Hitta på sidan