Bidrag för folkhögskolestudier

Elever som avbrutit gymnasiet och studerar på folkhögskola kan ansöka om att få ersättning för vissa kostnader. Här kan du läsa om vilka regler som gäller och göra din ansökan.

Tyresö kommun betalar ett stöd för elever som börjar på folkhögskola efter att ha avbrutit sin gymnasieutbildning. Stödet kan sökas från att du fyllt 18 år till och med vårterminen du fyller 20 år.

Stödet innefattar utlägg för terminsavgift, kopierings- och läromedelskostnader, SL-kort och lunchkostnader under terminstid (35kr/dag).

Kostnader för eventuell terminsavgift och kopierings- och läromedelskostnader faktureras av folkhögskolan till Tyresö kommun.

Om du haft egna utlägg för lunch och SL-kort kan du ansöka om bidrag i vår
e-tjänst. I ansökan ska följande bifogas:

  • Studieintyg.
  • Gällande lunchbidrag så är det i första hand folkhögskolans matersättningsblankett som ska användas. Om din folkhögskola inte har en sådan blankett ska du i din ansökan bifoga ett intyg som visar första och sista dag för terminen samt lovdagar.
  • Kvitto för SL-kort (terminskort, ej tilläggskort).
  • Intyg som styrker kontohavandeskapet.

Lunchbidrag kan ansökas om och betalas ut i slutet av innevarande termin.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 december 2022

Hitta på sidan