Skolbarn

För dig som har barn i grundskola och fritidshem/fritidsklubb

Om skolbarn

 • E-tjänster

  Här hittar du länkar till e-tjänster som rör skolplaceringar, fritidshem, fritidsklubb samt inkomständring.
 • Alla grundskolor

  Här hittar du länkar till alla grundskolor i Tyresö kommun.
 • Välja skola

  I Tyresö kommun finns det 13 kommunala och tre fristående grundskolor. De fristående skolorna har sitt eget antagningsförfarande.
 • Våra grundskolors vision

  Tyresös kommunala grundskolor erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid.
 • Lärplattformen Vklass

  Vklass är den gemensamma digitala lärplattformen för Tyresös kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola och gymnasium, Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen.
 • Läsårsdata

  Här hittar du de kommunala grundskolornas terminstider och lovdagar. Observera att skolorna själva planerar in studiedagar under terminen och att dessa kan ligga i anslutning till terminsstart eller terminsavslut. Aktuell information om din skolas terminsdatum och studiedagar hittar du i Vklass.
 • Skolmaten

  I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika alternativa rätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål.
 • Fritidshem och fritidsklubb

  Tyresö kommun erbjuder elever i grundskolan fritidsverksamhet i form av fritidshem, fritidsklubb samt profilfritids.
 • Fritidsgårdar

 • Elevhälsa

  För att elever ska kunna lära och prestera i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. En god elevhälsa bidrar därför till lärandet.
 • Särskilt stöd

  Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till.
 • Mångfald och modersmål

  Mångfald i alla dess former är en självklar del av dagens skola och berikar lärandet.
 • Anpassad skola

  Tyresö kommun erbjuder obligatorisk anpassad skola för elever i årskurs 1–9, samt anpassad gymnasieskola.
 • Ledighetsansökan

  Ledighetsansökan för elev som går i någon av Tyresös kommunala grundskolor görs av vårdnadshavare via lärplattformen Vklass.
 • Skolplikt och skolfrånvaro

  Skolplikt innebär både rätt till utbildning men också en skyldighet att närvara och delta i utbildningen. Rätt till utbildning innebär att barn som omfattas av skolplikt har rätt till kostnadsfri utbildning.
 • Skolskjuts

  Elever som bor långt ifrån närmaste skola eller har särskilda skäl kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjutsen sker antingen med linjetrafik eller med skolskjutstaxi. I första hand sker skolskjuts med linjetrafik (SL-buss). 
 • Kulturskolan

 • Naturskolan

  Tyresö naturskola erbjuder Tyresös grundskoleklasser natur- och miljölektioner i Alby naturreservat. Naturskolan har sin bas vid Alby friluftsgård med hela naturen som klassrum.
 • Kvalitetsarbete

 • Elevportalen

  Via elevportalen når elever i Tyresö kommuns grundskolor länkar, system och program som används i skolarbetet.
 • Olycksfallsförsäkring

 • Drogpolicy

  Vi bryr oss om våra elever, deras hälsa och framtid. Tyresös kommunala grundskolor har därför en gemensam alkolhol- och drogpolicy.
 • Bild, film och ljud i skola

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 april 2024

Hitta på sidan