Skolbarn

För dig som har barn i grundskola.

Om skolbarn

 • Alla grundskolor

  Här hittar du länkar till alla grundskolor i Tyresö kommun.
 • Välja skola

  I Tyresö kommun finns det 13 kommunala och tre fristående grundskolor. De fristående skolorna har sitt eget antagningsförfarande.
 • Våra grundskolors vision

  Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag.
 • Lärplattformen Vklass

  Vklass är den gemensamma digitala lärplattformen för Tyresös kommunala förskolor, grundskolor, grundsärskola och gymnasium.
 • Läsårsdata

  Här hittar du de kommunala grundskolornas terminstider och lovdagar. Observera att skolorna själva planerar in studiedagar under terminen och att dessa kan ligga i anslutning till terminsstart eller terminsavslut. Aktuell information om din skolas terminsdatum och studiedagar hittar du i Vklass.
 • Skolmaten

  I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika alternativa rätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål.
 • Fritidshem och fritidsklubb

  Tyresö kommun erbjuder elever i grundskolan fritidsverksamhet i form av fritidshem, fritidsklubb samt profilfritids.
 • Fritidsgårdar

 • Elevhälsa

  För att elever ska kunna lära och prestera i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. En god elevhälsa bidrar därför till lärandet.
 • Särskilt stöd

  Rektor för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till.
 • Mångfald och modersmål

  Mångfald i alla dess former är en självklar del av dagens skola och berikar lärandet.
 • Grundsärskola

  Tyresö kommun erbjuder obligatorisk anpassad skola/särskola för elever i årskurs 1–9, samt anpassad gymnasieskola/gymnasiesärskola.
 • Ledighetsansökan

  Ledighetsansökan för elev som går i någon av Tyresös kommunala grundskolor görs av vårdnadshavare via lärplattformen Vklass.
 • Skolskjuts

  Elever som bor långt ifrån närmaste skola eller har särskilda skäl kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjutsen sker antingen med linjetrafik eller med skolskjutstaxi. I första hand sker skolskjuts med linjetrafik (SL-buss). 
 • Kulturskolan

 • Naturskolan

  Tyresö naturskola erbjuder Tyresös grundskoleklasser natur- och miljölektioner i Alby naturreservat. Naturskolan har sin bas vid Alby friluftsgård med hela naturen som klassrum.
 • Kvalitetsarbete

 • Elevportalen

  Via elevportalen når elever i Tyresö kommuns grundskolor länkar, system och program som används i skolarbetet. För att du som elev ska få åtkomst till tjänsterna behöver du ha ditt användarnamn och lösenord. Saknas detta kan mentor/klasslärare hjälpa till med inloggningen.
 • Olycksfallsförsäkring

 • Drogpolicy

  Vi bryr oss om våra elever, deras hälsa och framtid. Tyresös kommunala grundskolor har därför en gemensam alkolhol- och drogpolicy.
 • Bild, film och ljud i skola

 • Nya skolplatser

  Tyresö växer och det finns ett stort behov av fler skolplatser för framtiden. Under 2020 och 2021 genomförde kommunen förstudier för att titta närmare på de lösningsförslag som tagits fram för centrala Tyresö. Syftet är att möta behovet av fler skolplatser, i moderna, ändamålsenliga och hållbara lokaler.
 • Åtgärder under coronapandemin

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 juli 2021

Hitta på sidan