Anpassad skola

Tyresö kommun erbjuder obligatorisk anpassad skola för elever i årskurs 1–9, samt anpassad gymnasieskola.

I anpassad skola går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Anpassad skola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan. Den obligatoriska anpassade grundskolan ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och omfattar nio år.

Att gå i anpassad grundskola innebär att få ett ökat stöd och därmed förbättrade möjligheter att utvecklas, men innebär också vissa begränsningar när det gäller elevens framtida utbildnings- och karriärmöjligheter. Efter att ha avslutat åk 9 kan eleven fortsätta i anpassad gymnasieskola.

Sedan 1 januari 2021 är anpassad grundskola i Tyresö en egen organisation. Årskurs 1–6 har verksamhet på Stimmets skola och årskurs 7–9 på Nyboda skola.

Ämnen eller ämnesområden

I anpassad skola läser eleven antingen ämnen eller ämnesområden. Ämnesområden är för de elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i ämnen.

Hur söker jag plats för mitt barn på anpassad grundskola?

Det är rektor på den kommunala eller fristående förskola/skola där barnet går som ansvarar för att inleda en utredning av om ett barn tillhör anpassad skolas målgrupp. När utredningen är klar ansöker vårdnadshavare om mottagande i anpassad skola.

Utredning och ansökan om mottagande i anpassad skola

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 april 2024