Elevhälsa

För att elever ska kunna lära och prestera i skolan är det viktigt att de trivs och mår bra. En god elevhälsa bidrar därför till lärandet.

Inom elevhälsan arbetar skolsköterskor, skolläkare, psykologer, kuratorer och personal med specialpedagogisk kompetens för att se till att alla elever mår bra, utvecklas som de ska och har en god arbetsmiljö. Elevhälsan följer elevens hälsa, lärande och utveckling.

Läs mer om:

Skolsköterska och skolläkare
Psykolog och kurator

Samverkan

Elevhälsan samverkar och samarbetar med landstingets och kommunens övriga stödinsatser för barn och unga.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 maj 2022

Hitta på sidan