Skolläkare och skolsköterska

Skolsköterskorna och skolläkaren utgör elevhälsans medicinska insats, och har som viktigaste uppgift är att arbeta med förebyggande hälsovård. Det handlar om allt från att följa elevers normala utveckling, till att utföra vaccinationer och ge stöd till elever och vårdnadshavare i frågor som rör barnets hälsa.

Kontakt

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att höra av dig till skolsköterskan på din skola för att få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa. Kontaktuppgifter hittar du på webbsidan för respektive skola, eller i Vklass.

Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan.

Skolläkare och skolsköterska

Inom elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar skolläkare och skolsköterska. Skolläkaren är ofta specialist i allmänmedicin eller barnläkare, skolsköterskan kan vara distriktssköterska, barnsjuksköterska eller har en specialistutbildning inom skolhälsovård. Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt och följer samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal.

Skolsköterskan är placerad på respektive skola, medan skolläkaren är centralt placerad och arbetar på alla kommunens grundskolor, samt på Tyresö gymnasium.

Hälsobesök

Elever ska enligt skollagen erbjudas hälsobesök tre gånger under grundskoletiden och en gång i gymnasiet. Tyresö kommun erbjuder hälsobesök i årskurs 1, 4 och 7 samt årskurs 1 på gymnasiet. Dessa omfattar hälsosamtal, där vi bland annat pratar om kost, fysisk aktivitet, missbruk, trivsel, fritid, sex och relationer, beroende på elevens ålder och kontrollerar längd, vikt, syn, hörsel samt rygg. Elever erbjuds dessutom uppföljande undersökningar mellan hälsobesöken vid behov.

Vaccinationer

I Tyresö kommun utförs vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet Länk till annan webbplats..

Vi erbjuder elever i årskurs 2 vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund (Priorix/M-M-RVaxpro).
Alla elever i årskurs 5  erbjuds vaccin mot HPV-virus i två doser (Gardasil 9) fr o m hösten 2020.
Elever födda 2002 och senare erbjuds i årskurs 8 en påfyllnadsdos mot kikhosta, difteri och stelkramp (DiTeKi).


Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 23 augusti 2022