Skolläkare och skolsköterska

Elevhälsans medicinska insats viktigaste uppgift är att arbeta med förebyggande hälsovård. Det handlar om allt från att följa elevers hälsoutveckling, till att utföra vaccinationer och ge stöd till vårdnadshavare i frågor som rör barnets hälsa.

Skolläkare och skolsköterska

Inom elevhälsans medicinska insats arbetar skolläkare och skolsköterska. Skolläkaren är ofta specialist i allmänmedicin eller barnläkare. Skolsköterskan kan vara distriktssköterska, barnsjuksköterska eller specialutbildad inom skolhälsovård. Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt och följer samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal.

Skolsköterskan är placerad på respektive skola, medan skolläkaren är centralt placerad och arbetar på alla kommunens grundskolor. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan.

Hälsobesök

Elever ska enligt skollagen erbjudas hälsobesök tre gånger under grundskoletiden och en gång i gymnasiet. I Tyresö kommun erbjuds hälsosamtalen i förskoleklass samt i årskurs 2, 4 och 7. Hälsobesöken omfattar hälsosamtal, där vi bland annat pratar om kost, fysisk aktivitet, missbruk, trivsel, fritid, sex och relationer. Vi kontrollerar längd, vikt och rygg. Syn och hörsel kontrolleras vid hälsobesöket i förskoleklass och därefter vid behov under hela skoltiden. Elever erbjuds dessutom uppföljande undersökningar mellan hälsobesöken när så behövs.

Vaccinationer

I Tyresö kommun utförs vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammetlänk till annan webbplats.

Vi erbjuder elever i årskurs 2 vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund (Priorix).
Flickor i årskurs 5 erbjuds vaccin mot HPV-virus. (Gardasil).
Elever födda 2002 och senare erbjuds i årskurs 8 en påfyllnadsdos mot kikhosta, difteri och stelkramp (DiTeKi).

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att höra av dig till skolsköterskan på din skola för att få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 17 april 2018
Upp