Skolläkare och skolsköterska

Skolsköterskan och skolläkaren utgör elevhälsans medicinska insats (EMI). EMI arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, vaccinationer och hälsokontroller. De ger även stöd till elever och vårdnadshavare i frågor som rör elevers hälsa.

Kontakt

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att höra av dig till skolsköterskan på din skola för att få råd och stöd i frågor som gäller ditt barns utveckling och hälsa. Kontaktuppgifter hittar du på webbsidan för respektive skola eller i Vklass. Kontakt med skolläkaren förmedlas via skolsköterskan.

Skolläkare och skolsköterska

Inom elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar skolläkare och skolsköterska. Skolläkaren är ofta specialist i allmänmedicin eller barnläkare, skolsköterskan kan vara distriktssköterska, barnsjuksköterska eller har en specialistutbildning inom skolhälsovård. Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt och följer samma sekretessregler som annan sjukvårdspersonal.

Hälsobesök

Elever ska enligt skollagen erbjudas hälsobesök tre gånger under grundskoletiden och en gång på gymnasiet. Tyresö kommun erbjuder hälsobesök i årskurs 1, 4 och 7 samt årskurs 1 på gymnasiet. Dessa omfattar hälsosamtal och kontroll av tillväxt, syn, hörsel samt rygg. Elever erbjuds dessutom uppföljande undersökningar mellan hälsobesöken vid behov.

Vaccinationer

I Tyresö kommun utförs vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet Länk till annan webbplats..

Vi erbjuder:

  • vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund (M-M-RVaxpro) i åk 1
  • vaccin mot HPV i enligt två dosschema (Gardasil 9) i åk 5
  • vaccin mot kikhosta, difteri och stelkramp (Triaxis) i åk 8
  • samt kompletterande vaccinationer för de elever med individuellt schema


Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 7 mars 2024