Skolmaten

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika alternativa rätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål.

Varje skola har sin egen matsedel och alla menyer går att hitta på webbplatsen Din skolmat, samt i Skolmatsappen som går att ladda ner till alla smartphones.

Din skolmat Länk till annan webbplats.

Du hittar även våra grundskolors matsedel direkt i lärplattformen VKlass.

Minst 40 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ.

Specialkost

Specialkost erbjuds elever enbart när det finns medicinska skäl. Av säkerhetsskäl behöver vi ett läkarintyg/journalföring/intyg från skolsköterska tillsammans med denna blankett. Om ditt barn har behov av specialkost i skolan, fyller du i blanketten nedan och lämnar den tillsammans med intyg till din mentor.

Blankett för specialkost (pdf, 106 kB, nytt fönster) , 105.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för specialkost och individuellt anpassad kost (pdf, 169 kB, nytt fönster) , 168.9 kB.

Hållbarhet

Merparten av köken i skolor och förskolor är KRAV-certifierade. Det innebär att minst 20 procent av alla inköp av livsmedel ska vara kravmärkta produkter. I Tyresö kommun är siffran 23 procent.

Andelen ekologiska produkter är 44 procent. Till år 2030 ska andelen uppgå till 60 procent, för att klara hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

KRAV-certifieringen innebär inte bara att det köps in ekologiska och KRAV-märkta produkter utan även att:

  • ingen rödlistad fisk köps in.
  • användningen av plast ska minskas och inga plaster som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen ska användas.
  • inga livsmedel märkta med GMO (genmodifierade organismer) serveras.
  • endast miljömärkta rengöringsmedel används.

Mindre kött och mindre svinn

I förskolan serveras vegetarisk lunch minst två gånger i veckan. Skolorna serverar ett vegetariskt alternativ varje dag och en dag i veckan serveras enbart vegetarisk mat.

Kött och fågel som serveras ska i första hand vara av svenskt ursprung.

Att minska svinn i alla steg är viktigt och därför planeras menyerna för att så mycket mat som möjligt ska tas omhand.

Barn och elever uppmuntras att smaka på allt men att hellre ta flera mindre portioner så att så lite mat som möjligt kastas. Många dagar serveras fler alternativ än de som står på menyn för att ta hand om mat som inte har gått åt tidigare i veckan. Allt enligt hygieniska krav i livsmedelslagen.

Köken samordnar också sina inköp för att minska transporterna till kommunen.

eu-logotyp

Mjölk i förskolan

Tyresö kommun får ekonomiskt bidrag från EU för att servera mjölk i skolorna.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 juni 2024