Skolmaten

I Tyresös grundskolor lagas maten på plats i eget kök. Det serveras ett rikt salladsbord och minst två olika alternativa rätter varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål.

Varje skola har sin egen matsedel och alla menyer går att hitta på webbplatsen Din skolmat, samt i Skolmatsappen som går att ladda ner till alla smartphones.

Din skolmat Länk till annan webbplats.

Du hittar även våra grundskolors matsedel direkt i lärplattformen VKlass.

Minst 30 procent av de råvaror som köps in är ekologiska och vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck genom att servera vegetariska alternativ.

Specialkost

Specialkost erbjuds elever enbart när det finns medicinska skäl. Av säkerhetsskäl behöver vi ett läkarintyg/journalföring/intyg från skolsköterska tillsammans med denna blankett. Om ditt barn har behov av specialkost i skolan, fyller du i blanketten nedan och lämnar den tillsammans med intyg till din mentor.

Blankett för specialkost , 105.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinje för specialkost och individuellt anpassad kost , 168.9 kB.

Hållbarhet

Tyresö kommuns alla kök i skolor och förskolor har under 2020 blivit KRAV-certifierade. Det innebär att minst 25 procent av alla varor som köps in ska vara kravmärkta produkter. Under 2020 var andelen 43 procent. Till år 2030 ska andelen uppgå till 60 procent, för att klara hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

KRAV-certifieringen innebär inte bara att det köps in ekologiska och KRAV-märkta produkter utan även att:

  • ingen rödlistad fisk köps in.
  • användningen av plast ska minskas och inga plaster som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen ska användas.
  • inga livsmedel märkta med GMO (genmodifierade organismer) serveras.
  • endast miljömärkta rengöringsmedel används.

Mindre kött och mindre svinn

I skolan serveras alltid minst ett vegetariskt alternativ varje dag. Kött och fågel som serveras ska i första hand vara av svenskt ursprung.

Svinnminskning i alla steg är viktigt och därför planeras menyerna för att ta hand om så mycket som möjligt av maten. Barn och elever uppmuntras att smaka på allt men att hellre ta flera portioner så att så lite mat som möjligt kastas. Köken samordnar också sina inköp för att minska transporter till kommunen.

eu-logotyp

Mjölk i förskolan

Tyresö kommun får ekonomiskt bidrag från EU för att servera mjölk i skolorna.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 september 2021