Fritidshem och fritidsklubb

Tyresö kommun erbjuder elever i grundskolan fritidsverksamhet i form av fritidshem, fritidsklubb samt profilfritids.

Fritidshem

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet som ska komplettera utbildningen i grundskolan och göra det möjligt för vårdnadshavare att kombinera föräldraskap med arbete eller studier.

Fritidshemsplats erbjuds barn fr o m måndag vecka 31/32 (beroende på när sista fredagen i juli infaller) det år barnen fyller 6 år och börjar i förskoleklass, fram till skolavslutningen det år barnen fyller 13 år.

För barn som fyllt 10 år finns alternativet att söka fritidsklubb, se mer information nedan.

Övergång till förskoleklass

Förskoleplaceringen avslutas sista fredagen i juli månad om du inte har sagt upp den tidigare.

När ditt barn ska börja i förskoleklass, och har fått sin skolplacering, gör du en ansökan om fritidshemsplacering via e-tjänsten, startdatumet får tidigast vara från och med måndag vecka 31/32 (beroende på när sista fredagen i juli infaller)

Fristående skolors fritidshem

De fristående skolornas fritidshem omfattas av skollagen och följer läroplanen. För närmare information om de fristående skolornas fritidshem och deras riktlinjer, vänligen kontakta verksamheten på den fristående skola det gäller.

Profilfritids

Tyresö kommun har avtal med föreningar som får anordna profilfritids. Med profilfritids ges familjer en större möjlighet att välja strukturerade eftermiddags- och lovaktiviteter utifrån barnens egna intressen. Profilfritids drivs inte av kommunen och verksamheten lyder inte under skollagen, profilfritids omfattas därför inte av maxtaxan.

Ansökan till profilfritids görs hos respektive förening.

Läs mer om profilfritids

Fritidsklubbar – för elever i årskurs 4 till 6

Fritidsklubbarna erbjuder eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 4 till 6, som ett alternativ till fritidshem.

Läs mer om fritidsklubbar

Ansökan om plats

Här ansöker du om om plats på fritidshem och fritidsklubb (dock ej profilfritids):

Ansök om plats på fritidshem och fritidsklubb

Uppsägning av plats

Barn som har plats på kommunala fritidshem kommer enligt skollagen vara inskrivna fram till skolavslutningen det år barnet fyller 13 år. Du som är vårdnadshavare och har barn på kommunalt fritidshem måste själv säga upp ditt barns placering på fritidshemmet när barnet ska sluta på fritidshemmet. Uppsägningstiden för fritidshem och fritidsklubb är 30 dagar.

Uppsägning av plats

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 mars 2024