Riktlinjer fritidshem och fritidsklubb

Riktlinjer för kommunala fritidshem gäller från och med första måndagen i augusti det år barnet fyller sex år, eller det år barnet börjar årskurs 1, fram till vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Från vårterminen det år barnet fyller 10 år får fritidsklubb erbjudas istället för fritidshem.

Avgift för fritidshem omfattas av förordningen om maxtaxa, vilket avgiften för fritidsklubb inte gör.

Riktlinjer för kommunala fritidshem och fritidsklubbar

Riktlinjerna i korthet

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 7 maj 2020
Upp

Hitta på sidan