Maxtaxa, avgifter och inkomstuppgifter

Tyresö kommun tillämpar maxtaxa inom all fritidshemsverksamhet, både för kommunala och fristående verksamheter. Undantaget är profilfritids, som drivs i föreningsregi.

Registrera inkomstuppgifter

När du som vårdnadshavare accepterar en fritidshemsplats registrerar du följande uppgifter i kommunens e-tjänstportal:

  • inkomstuppgifter,
  • familjeförhållanden (sambo/make/maka/partner),

Avgiften baseras på den sammanlagda inkomsten

Fritidshemsavgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst. Du som vårdnadshavare är därför skyldig att registrera dina inkomster och familjeförhållanden samt uppdatera dessa uppgifter för att få en korrekt avgift på din faktura.

Har du 0 kronor i inkomst måste själv aktivt registrera det. Registrerar du inte aktivt 0 kronor i inkomstuppgift blir du debiterad högsta avgift enligt maxtaxan.

Fakturor korrigeras endast 1 månad i efterskott i de fall dina uppgifter enligt ovan inte varit uppdaterade.

Årlig retroaktiv avgiftskontroll

För att du som vårdnadshavare ska få rätt avgift för ditt barns placering genomför kommunen årligen en retroaktiv avgiftskontroll våra system, med dina registrerade inkomstuppgifter, samkörs med de inkomstuppgifter du uppgett till Skatteverket.

Ändrade inkomstuppgifter

Du anmäler endast inkomstförändringar som gäller i mer än 30 dagar. Förändrade inkomster som påverkar avgiften (till exempel vid sjukskrivning, föräldraledighet, arbetslöshet med mera) är du som vårdnadshavare skyldig att omgående registrera detta via kommunens e-tjänstportal.

Hushållets sammanlagda inkomst

Med hushållets sammanlagda inkomst menas att de som är folkbokförda på samma adress, gifta par eller partner/sammanboende, är skyldiga att uppge sina inkomster i e-tjänstportalen.

Barn med växelvis boende

Om föräldrarna är folkbokförda på olika adresser men har gemensam vårdnad om barnet som bor växelvis hos er, ska ni ansöka om varsin plats för barnet. Ni får därmed varsin faktura, där var och en av er är platsinnehavare. Avgiften är då baserad på respektive hushålls inkomst. OBS! Vid uppsägning av plats görs detta av den förälder som inte längre önskar ha sin plats kvar för barnet.

 

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 april 2024