Ansökan och platserbjudande fritidshem

Ansökan om plats i fritidsverksamhet, kommunal såväl som fristående verksamheter, görs via kommunens e-tjänstportal.

Platserbjudande

Plats erbjuds via e-post med en länk till e-tjänstportalen. Vårdnadshavare måste besvara erbjudandet inom sju dagar. Om du inte svarar på platserbjudandet tas ansökan automatiskt bort ur systemet efter sju dagar.

Barn med växelvis boende

Är ni föräldrar folkbokförda på olika adresser men har gemensam vårdnad om barnet, som bor växelvis hos er? Då ska ni ansöka om varsin plats för barnet. Ni får därmed varsin faktura för barnets fritidshemsplacering, där var och en av er är platsinnehavare samt att avgiften är baserad på respektive hushålls inkomst.

Nyanlända

Nyanlända som saknar fullständigt personnummer måste göra en ansökan på en pappersblankett. Ansökningsblanketten lämnas in, ifylld, till Servicecenter. Ansökningsblankett finns i Servicecenter. Där kan de även hjälp till att fylla i blanketten. 

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 27 november 2020