Lärplattformen Vklass

Vklass är den gemensamma digitala lärplattformen för Tyresös kommunala förskolor, grundskolor, grundsärskola och gymnasium.

Logga in i Vklass med bankID eller sms

Du som är vårdnadshavare loggar in i Vklass med bankID. BankID skaffar du via din bank.

Du loggar in via datorn (klicka på den gröna rutan här ovanför) eller i appen Vklass som du laddar ner i din smarta mobil.

Om du inte har bankID kan du använda en sms-inloggning. Sms-inloggning får du genom att besöka kommunens Servicecenter i Tyresö centrum, Marknadsgränd 2. Ta med legitimation och tala om att du vill ha en inloggning via sms.

Du loggar enklast in via Tyresös egen inloggningslänk (klicka på den gröna rutan upptill på denna sida).

I veckobrev och vid utloggning länkas du ibland vidare till Vklass inloggningssida (se bild nedan). För att logga in via den sidan behöver du:

 1. Välja Tyresö kommun i rullistan
 2. Klicka på logga in med Tyresö Skolfederation
 3. Välja e-legitimation/mobilt bankID. Därefter loggar du in som vanligt med bankID. 

Ladda ner appen

Du laddar ner appen Vklass i din smarta mobil där du normalt hittar appar. I vissa app-butiker finns det flera snarlika appar att ladda ner.

Rätt Vklass-app har denna symbol: 

Logga in via appen

 1. Klicka på logga in med SSO
 2. Välj Organisation/skola: Tyresö Kommun, Utgivare: Skolfederation. Klicka på Logga in.
 3. Det ska stå Tyresö kommun i sökrutan, klicka på Logga in med Tyresö kommun
 4. Välj E-legitimation/mobilt BankID. Därefter loggar du in som vanligt med bankID.

Hur fungerar Vklass?

Tyresö kommun har skapat ett antal instruktionsfilmer som beskriver hur Vklass fungerar.

Lägg in ett nytt omsorgsschema i förskolan eller fritidshemmet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Instruktionen är likadan för både fritidshem och förskola, men regeln om att schemat ska ändras senast två veckor innan förändringen ska ske gäller endast för förskolan. För fritidshemmet kan det nya schemat börja gälla på en gång.

Registrera frånvaro, ändra i omsorgsschema, lämna meddelande i förskolanlänk till annan webbplats

Vklass supportsida

Du hittar instruktioner till funktionerna i Vklass på deras supportsida. Instruktionerna är generella och kan ibland avvika från hur Tyresö använder Vklass.

Vklass supportsidalänk till annan webbplats

Mer information

Vänd dig till Servicecenter, alternativt din förskola eller skola om du har frågor.

Problem att logga in? Kontakta Servicecenter så får du hjälp.

Servicecenter

Vklass för grundskolan och grundsärskolan

Du som är vårdnadshavare till elev i någon av Tyresös kommunala grundskolor har automatiskt ett konto i Vklass. Kontot skapas det datumet eleven börjar på skolan eller på fritidshemmet.

Du som är vårdnadshavare för barn i grundskolan och grundsärskolan använder Vklass för att:

 • frånvaroanmäla ditt barn
 • ansöka om ledighet för ditt barn
 • lägga in omsorgstider för fritidshemmet

Du hittar även följande i Vklass:

 • schema
 • kalender
 • nyheter från skola och lärare
 • kontaktinformation

Under läsåret kommer skolan även använda Vklass för att bland annat:

 • boka utvecklingssamtal
 • dokumentera individuella utvecklingsplanen

Informationsfolder om Vklass för grundskolan och grundsärskolan (pdf)

Vklass för förskolan

Du som är vårdnadshavare till barn i någon av Tyresös kommunala förskolor har automatiskt ett konto i Vklass. Kontot skapas det datumet barnet börjar på förskolan.

Du som är vårdnadshavare för barn i förskolan använder Vklass för att:

 • registrera ditt barns omsorgsschema
 • sjukanmäla ditt barn
 • hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade
 • ta del av information och kalenderhändelser, pedagogisk planering och projekt
 • Hitta kontaktuppgifter till förskolan samt matsedel

Informationsfolder om Vklass för förskolan (pdf)

Vklass för Tyresö gymnasium och gymnasiesärskolan 

Du som är vårdnadshavare till elev på Tyresö gymnasium eller gymnasiesärskolan, eller är myndig elev i någon av skolformerna, har automatiskt ett konto i Vklass. Kontot skapas det datumet eleven börjar på Tyresö gymnasium.

Kontot i Vklass används för att:

 • hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade
 • anmäla frånvaro
 • få information om frånvaro via sms när elev uteblir från lektion
 • ta del av schema och pedagogisk planering
 • få inbjudningar och boka utvecklingssamtal
 • ta del av övriga nyheter från skola och lärare

Vklass för vuxenutbildningen

Under 2019 kommer Vklass att ersätta C3L:s nuvarande lärplattform Fronter. Information om förändringen kommer i god tid innan bytet.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 14 augusti 2019
Upp