Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Läsårsdata

Här hittar du de kommunala grundskolornas terminstider och lovdagar.

Observera att skolorna själva planerar in studiedagar under terminen och att dessa kan ligga i anslutning till terminsstart eller terminsavslut. Aktuell information om din skolas terminsdatum och studiedagar hittar du i Vklass.

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019

Eleverna börjar den 20/8 och slutar den 19/12; julavslutningsdag
Höstlov: vecka 44

Vårterminen 2020

Eleverna börjar den 7/1 och slutar den 9/6; sommaravslutningsdag
Sportlov: vecka 9
Påsklov: vecka 15
Lovdag: 22/5

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020

Eleverna börjar den 18/8 och slutar den 18/12; julavslutningsdag Höstlov: vecka 44

Vårterminen 2021

Eleverna börjar den 11/1 (7-8/1 är studiedagar) och slutar den 11/6; sommaravslutningsdag
Sportlov: vecka 9
Påsklov: vecka 14
Lovdag: 14/5

Så här regleras läsåret och skoldagarna för elever och lärare

Läsårstiderna regleras i Skolförordningen SFS 2011:85 kap 3 § 2.
Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Högst fem dagar per läsår får läggas ut som kompetensutvecklingsdagar för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår vilket innebär att läsåret blir 183 dagar eller i anslutning till läsåret som då komprimeras till 178 dagar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att förlägga kompetensutvecklingsdagarna under läsåret. Rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av dagarna. Lärarnas reglerade arbetstid omfattar 194 dagar.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 9 januari 2020
Upp