Läsårsdata

Här hittar du de kommunala grundskolornas terminstider och lovdagar.

Observera att skolorna själva planerar in studiedagar under terminen och att dessa kan ligga i anslutning till terminsstart eller terminsavslut. Aktuell information om din skolas terminsdatum och studiedagar hittar du i Vklass.

Vårterminen 2022

Eleverna börjar tisdag 11/1 och sommaravslutningsdag är fredag 10/6.
Sportlov: vecka 9.
Påsklov: vecka 15.
Lovdag: 27/5.

Läsåret 2022/2023

Höstterminen 2022

Eleverna börjar den 18 augusti och slutar den 22 december.
Höstlov: v 44.

Vårterminen 2023

Eleverna börjar den 10 januari och slutar den 14 juni.
Sportlov: v 9.
Påsklov: v 15.
Övriga lovdagar: 19 maj och 5 juni.

Så här regleras läsåret och skoldagarna för elever och lärare

Läsårstiderna regleras i Skolförordningen SFS 2011:85 kap 3 § 2.
Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Högst fem dagar per läsår får läggas ut som kompetensutvecklingsdagar för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår eller i anslutning till läsåret. Lärarnas reglerade arbetstid omfattar 194 dagar.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 januari 2022