Läsårsdata

Här hittar du de kommunala grundskolornas terminstider och lovdagar.

Observera att skolorna själva planerar in studiedagar under terminen och att dessa kan ligga i anslutning till terminsstart eller terminsavslut. Aktuell information om din skolas terminsdatum och studiedagar hittar du i Vklass.

Läsåret 2022/2023

Vårterminen 2023

Eleverna börjar den 10 januari och slutar den 14 juni.
Sportlov: 27 februari – 3 mars
Påsklov: 7 –14 april
Övriga lovdagar: 19 maj och 5 juni.

Läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023

Eleverna börjar den 17 augusti och slutar den 21 december.
Höstlov: 30 oktober – 3 november.

Vårterminen 2024

Eleverna börjar den 8 januari och slutar den 12 juni.
Sportlov: 26 februari – 1 mars
Påsklov: 2 –5 april

Så här regleras läsåret och skoldagarna för elever och lärare

Läsårstiderna regleras i Skolförordningen SFS 2011:85 kap 3 § 2.
Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Högst fem dagar per läsår får läggas ut som kompetensutvecklingsdagar för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår eller i anslutning till läsåret. Lärarnas reglerade arbetstid omfattar 194 dagar.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 januari 2023