Läsårsdata

Här hittar du de kommunala grundskolornas terminstider och lovdagar.

Observera att skolorna själva planerar in studiedagar under terminen och att dessa kan ligga i anslutning till terminsstart eller terminsavslut. Aktuell information om din skolas terminsdatum och studiedagar hittar du i Vklass.

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019

Eleverna börjar den 20/8 och slutar den 19/12; julavslutningsdag
Höstlov: vecka 44

Vårterminen 2020

Eleverna börjar den 7/1 och slutar den 9/6; sommaravslutningsdag
Sportlov: vecka 9
Påsklov: vecka 15
Lovdag: 22/5

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020

Eleverna börjar den 18/8 och slutar den 18/12; julavslutningsdag Höstlov: vecka 44

Vårterminen 2021

Eleverna börjar den 11/1 (7-8/1 är studiedagar) och slutar den 11/6; sommaravslutningsdag
Sportlov: vecka 9
Påsklov: vecka 14
Lovdag: 14/5

Så här regleras läsåret och skoldagarna för elever och lärare

Läsårstiderna regleras i Skolförordningen SFS 2011:85 kap 3 § 2.
Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Högst fem dagar per läsår får läggas ut som kompetensutvecklingsdagar för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår vilket innebär att läsåret blir 183 dagar eller i anslutning till läsåret som då komprimeras till 178 dagar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att förlägga kompetensutvecklingsdagarna under läsåret. Rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av dagarna. Lärarnas reglerade arbetstid omfattar 194 dagar.

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 9 januari 2020
Upp