Läsårsdata

Här hittar du de kommunala grundskolornas terminstider och lovdagar.

Observera att skolorna själva planerar in studiedagar under terminen och att dessa kan ligga i anslutning till terminsstart eller terminsavslut. Aktuell information om din skolas terminsdatum och studiedagar hittar du i Vklass.

Läsåret 2023/2024

Vårterminen 2024

Eleverna börjar den 8 januari och slutar den 12 juni.
Sportlov: 26 februari – 1 mars
Påsklov: 2 – 5 april
Lovdagar: 10 maj och 7 juni.

Läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024

Eleverna börjar den 19 augusti och slutar den 20 december.
Höstlov: 28 oktober – 1 november.

Vårterminen 2025

Eleverna börjar den 7 januari och slutar den 11 juni.
Sportlov: 24 – 28 februari.
Påsklov: 14 – 17 april.
Lovdag: 30 maj.

Läsåret 2025/2026

Höstterminen 2025

Eleverna börjar den 19 augusti och slutar den 19 december.
Höstlov: 27 oktober – 31 oktober.

Vårterminen 2026

Eleverna börjar den 7 januari och slutar den 11 juni.
Sportlov: 23 – 27 februari.
Påsklov: 7 – 10 april.
Lovdag: 15 maj.

Läsåret 2026/2027

Höstterminen 2026

Eleverna börjar den 17 augusti och slutar den 18 december.
Höstlov: 26 oktober – 30 oktober.

Vårterminen 2027

Eleverna börjar den 11 januari och slutar den 11 juni.
Sportlov: 1 – 5 mars.
Påsklov: 30 mars – 2 april.
Lovdag: 7 maj.

Så här regleras läsåret och skoldagarna för elever och lärare

Läsårstiderna regleras i Skolförordningen SFS 2011:85 kap 3 § 2.
Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Högst fem dagar per läsår får läggas ut som kompetensutvecklingsdagar för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår eller i anslutning till läsåret. Lärarnas reglerade arbetstid omfattar 194 dagar.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 mars 2024