Läsårsdata

Här hittar du de kommunala grundskolornas terminstider och lovdagar.

Observera att skolorna själva planerar in studiedagar under terminen och att dessa kan ligga i anslutning till terminsstart eller terminsavslut. Aktuell information om din skolas terminsdatum och studiedagar hittar du i Vklass.

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021

Eleverna börjar onsdag den 18/8 och slutar onsdag den 22/12.
Höstlov vecka 44

Vårterminen 2022

Eleverna börjar tisdag 11/1 och sommaravslutningsdag är fredag 10/6.
Sportlov: vecka 9
Påsklov: vecka 15
Lovdag: 27/5

Så här regleras läsåret och skoldagarna för elever och lärare

Läsårstiderna regleras i Skolförordningen SFS 2011:85 kap 3 § 2.
Elevernas läsår ska börja i augusti och sluta i juni och omfatta minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Högst fem dagar per läsår får läggas ut som kompetensutvecklingsdagar för lärare. Dessa kan förläggas under elevernas läsår eller i anslutning till läsåret. Lärarnas reglerade arbetstid omfattar 194 dagar.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 augusti 2021