Fritidshemmens öppettider

Kommunala fritidshem ska ha öppet alla vardagar under hela året.

Rektor beslutar om fritidshemmets öppettider med utgångspunkt från vårdnadshavares behov av vistelsetid för respektive barn och inom ramtiden vardagar kl 06.30 – 18.30.

Under juli månad kan de kommunala fritidshemmen ha begränsat öppethållande. De får stänga högst fyra veckor under sommaren, men omsorg måste hela tiden ordnas efter vårdnadshavarnas behov.

Verksamheten har rätt att stänga fyra dagar per år för planering och utvärdering.

Du som är vårdnadshavare till ett barn i något av Tyresö kommuns fritidshem hittar läsårsdata för skolan och fritidshemmet i Vklass.

Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 februari 2021

Hitta på sidan