Skolskjuts

Elever som bor långt ifrån närmaste skola eller har särskilda skäl kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjutsen sker antingen med SL-buss eller med skolskjutstaxi.

Så ansöker du

Ansökan om skolskjuts görs via kommunens e-tjänstportal där du loggar in med BankID eller SMS. Läs gärna igenom riktlinjerna innan du ansöker.

Ansökan ska göras senast den 15 juni för SL-kort. För ansökningar som kommer in efter den 15 juni, kan vi inte garantera beslut innan terminsstart. I väntan på beslut ansvarar vårdnadshavare för att eleven kan ta sig till och från skolan.

De fullständiga riktlinjerna för skolskjuts, som gäller sedan den 27 augusti 2020, hittar du längst ner på sidan.

Synpunkter på skolskjutsen

  Rätt till skolskjuts

  För att ha rätt till skolskjuts ska gångavståndet mellan hemmet och skolan, alternativt närmsta busshållplats, vara minst:

  • 2 km för elev i årskurs F-3
  • 3 km för elev i årskurs 4-6
  • 4 km för elev i årskurs 7-9

  Skolskjuts beviljas endast i de fall där eleven åker direkt till och från skolan och där eleven uppfyller de grundläggande kraven för skolskjuts.

  Trafikfarlig väg, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet kan också vara skäl till att få rätt till skolskjuts.

  Elever på fristående skolor har samma rätt att söka skolskjuts och bedömning görs på samma grunder som för elever på kommunala grundskolor.

  Ingen skolskjuts till och från fritidshem

  Skolskjuts beviljas inte för resor till och från fritidshem. En fritidshemsplacering är en frivillig icke skolpliktig verksamhet där det är vårdnadshavens ansvar att lämna och hämta sina barn på fritidshemmet.

  Skolskjuts när eleven valt en annan skola

  Tyresö kommun försöker alltid tillmötesgå vårdnadshavarens val av skolplacering. En elev som uppfyller de grundläggande kraven för skolskjuts, men som genom skolval väljer en skola som ger ett längre avstånd mellan hemmet och skolan jämfört med avståndet för den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i, har endast rätt till skolskjuts om det inte medför några organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

  Kontroll under läsåret

  Kontroller av rätten till skolskjuts kan genomföras under läsåret. Rätten till skolskjuts kan återkallas om till exempel:

  • förutsättningarna för rätten till skolskjuts förändrats, exempelvis om eleven flyttat,
  • skolskjuts beviljats på felaktiga grunder, exempelvis om ansökan genomförts även om eleven har en plats på fritidshem.

  Utlämning av SL-kort

  Beviljade SL-kort skickas direkt hem till vårdnadshavaren. SL-kort gäller för hela läsåret.

  Ändrad adress

  En elev som flyttar och enligt närhetsprincipen tillhör en ny skola efter flytten har rätt att välja att gå kvar i sin gamla skola. Eleven har dock ingen rätt till skolskjuts såvida det inte kan beviljas utan organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

  Fullständiga riktlinjer för skolskjuts

  Tyresö kommuns riktlinjer för skolskjuts för elever i grundskola och grundsärskola (pdf)

  Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
  Senast uppdaterad: 2 oktober 2020
  Upp