Skolskjuts

Elever som bor långt ifrån närmaste skola eller har särskilda skäl kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjutsen sker antingen med SL-buss, skolbuss (Raksta) eller med skolskjutstaxi.

Nya riktlinjer för skolskjuts

Från den 1 mars 2019 gäller nya riktlinjer för skolskjuts. De nya riktlinjerna tillämpas för ansökningar som gäller för skolskjuts från och med läsåret 2019/2020.

De fullständiga riktlinjerna för skolskjuts hittar du längst ner på sidan.

Synpunkter på skolskjutsen

Om du har synpunkter eller klagomål på skolskjutsen vänder du dig till:

Rätt till skolskjuts

Rätt till skolskjuts har

  • elever i årskurs F-3 som har längre än 2 kilometer mellan närmaste kommunala skola och hemmet
  • elever i årskurs 4-6 som har längre än 3 kilometer mellan närmaste kommunala skola och hemmet
  • elever i årskurs 7-9 som har längre än 4 kilometer mellan närmaste kommunala skola och hemmet

Skolskjuts beviljas endast i de fall där eleven åker direkt till och från skolan och där eleven uppfyller de grundläggande kraven för skolskjuts.

Trafikfarlig väg, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet kan också vara skäl till att få rätt till skolskjuts.

Elever på fristående skolor har samma rätt att söka skolskjuts och bedömning görs på samma grunder som för elever på kommunala grundskolor.

Ingen skolskjuts till och från fritidshem

Skolskjuts beviljas inte för resor till och från fritidshem. En fritidshemsplacering är en frivillig icke skolpliktig verksamhet där det är vårdnadshavens ansvar att lämna och hämta sina barn på fritidshemmet.

Skolskjuts när eleven valt en annan skola

Tyresö kommun försöker alltid tillmötesgå vårdnadshavarens val av skolplacering. En elev som uppfyller de grundläggande kraven för skolskjuts, men som genom skolval väljer en skola som ger ett längre avstånd mellan hemmet och skolan jämfört med avståndet för den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i, har endast rätt till skolskjuts om det inte medför några organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

Kontroll under läsåret

Kontroller av rätten till skolskjuts kan genomföras under läsåret. Rätten till skolskjuts kan återkallas om till exempel:

  • förutsättningarna för rätten till skolskjuts förändrats, exempelvis om eleven flyttat,
  • skolskjuts beviljats på felaktiga grunder, exempelvis om ansökan genomförts även om eleven har en plats på fritidshem.

Så ansöker du

Ansökan om skolskjuts görs via kommunens e-tjänstportal där du loggar in med BankID eller SMS.

Ansökan för läsåret 2019/2020 ska göras senast den 1 juni för Rakstabuss och taxi, och senast den 30 juni för SL-kort. För ansökningar som kommer in efter dessa datum, garanteras inte beslut innan terminsstart. I väntan på beslut ansvarar vårdnadshavare för att eleven kan ta sig till och från skolan.

Kontroller av rätten till skolskjuts kan genomföras under året.

Utlämning av SL-kort

Beviljade SL-kort skickas direkt hem till vårdnadshavaren. SL-kort gäller för hela läsåret.

Ändrad adress

En elev som flyttar och enligt närhetsprincipen tillhör en ny skola efter flytten har rätt att välja att gå kvar i sin gamla skola. Eleven har dock ingen rätt till skolskjuts såvida det inte kan beviljas utan organisatoriska svårigheter eller merkostnader för kommunen.

Fullständiga riktlinjer för skolskjuts

Tyresö kommuns riktlinjer för skolskjuts för elever i grundskola och grundsärskola (pdf)

Sidan publicerad av: skolskjuts@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 januari 2020
Upp