Drogpolicy

Vi bryr oss om våra elever, deras hälsa och framtid. Tyresös kommunala grundskolor har därför en gemensam alkolhol- och drogpolicy.

Vad elever gör i skolan och på fritiden hänger ihop och påverkar deras framtid. Användning av tobak, alkohol och andra substanser innebär försämrad arbetsmiljö, inlärning och hälsa för eleven och skolkamraterna.

Tyresö kommun har därför nolltolerans gällande tobak, alkohol och andra hälsoskadliga substanser i skolområden och under skoltid. Barn och unga ska skyddas och den som fastnar i beroende ska få hjälp.

Tyresö grundskolors alkohol- och drogpolicy

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 9 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan