Särskilt stöd

Rektor/förskolechef för varje skola eller förskola har ansvar för att alla barn och elever får det stöd de behöver och har rätt till.

På varje skola finns ett elevhälsoteam (EHT), som träffas regelbundet. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. På vissa skolor ingår även studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsoteamets möten leds av rektorn, som beslutar om extra anpassningar och särskilt stöd. Teamet bidrar till att kartlägga, utreda och analysera, föreslå och genomföra lösningar, samt följa upp arbetet med särskilt stöd.

Kompensatoriska hjälpmedel

Hjälp med att finna kompensatoriska hjälpmedel kan skolan få av kommunens resurs- och utvecklingscenter.
Resurs- och utvecklingscentrum (RUC)

Återvändarskola

För elever med stor frånvaro finns Tyresö återvändarskola.
Tyresö återvändarskola

Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Upp