Våra grundskolors vision

Elever på Nyboda skola

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag.

Tyresös kommunala grundskolor erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid. Vi skapar en skola för var och en genom att varje dag:

 • utvecklas och lära tillsammans,
 • använda mångfaldens möjligheter,
 • utgå från forskning och beprövad erfarenhet
 • utveckla sociala och kreativa förmågor.

Exempel på hur vi arbetar under läsåret 2019/2020:

Utvecklas och lära tillsammans

 • Vi har ett aktivt pedagogiskt arbete kring betyg och bedömning för att skapa samsyn och likvärdighet. Vi har i detta arbete ämnesövergripande nätverksträffar i hela kommunen.
 • Vi arbetar med formativ bedömning för att varje elev ska utvecklas och äga sitt eget lärande.
 • Utveckling av fritidshemmen - vi satsar på kompetensutveckling och nätverkande för personalen på alla våra fritidshem.
 • Flera av våra grundskolor arbetar utvecklande med kooperativt lärande.

Utgå från forskning och beprövad erfarenhet

 • Vi håller oss ständigt uppdaterade inom forskning genom gemensamma och egna satsningar på skolorna, där vi också vågar testa nya vägar för att nå goda resultat.
 • Vi arbetar aktivt med digitalisering, genom att till exempel delta i Ifous forsknings- och utvecklingsprogram "Programmering i undervisningen". Fem av våra skolor deltar, och kunskaperna och erfarenheterna ska spridas i hela vår grundskoleorganisation.
  Ifous: Programmering i undervisningenlänk till annan webbplats
 • Tyresö är medarrangör av den internationella skolkonferensen ResearchED med fokus på den senaste forskningen inom förskola och skola.
  ResearchEDlänk till annan webbplats
 • Vi deltar i formandet av en kemikurs riktad mot lärare i årskurs 4-6. Arbetet drivs av Stockholms universitet. Under våren 2020 kommer alla kemiundervisande lärare i årskurs 4-6 i Tyresö att gå kursen.

Använda mångfaldens möjligheter

 • Vi arbetar integrerande med våra elever och ser styrkan i att lära av varandra.
 • Vi satsar på tillgänglighet genom att NPF-säkra alla våra skolor.
  Läs mer om NPF-säkringen

Utveckla sociala och kreativa förmågor

 • Vi uppmuntrar till kreativitet och variation av arbetssätt.
 • Vi har ett gemensamt främjande och förebyggande likabehandlingsarbete som ska gynna alla elever i skolan och skapa likvärdighet i hela kommunen.
 • Flera skolor jobbar med konceptet trivselledare, vilket bidrar till bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom organiserad rastverksamhet.
Sidan publicerad av: Helena Törnqvist
Senast uppdaterad: 3 september 2020
Upp