Våra grundskolors vision

Elever på Nyboda skola

Tyresös kommunala grundskolor har en gemensam vision som ska genomsyra allt som händer i skolan varje dag.

Tyresös kommunala grundskolor erbjuder en utmanande läranderesa mot en föränderlig framtid. Vi skapar en skola för var och en genom att varje dag:

 • utvecklas och lära tillsammans,
 • använda mångfaldens möjligheter,
 • utgå från forskning och beprövad erfarenhet
 • utveckla sociala och kreativa förmågor.

Exempel på hur vi arbetar under läsåret 2022/2023:

Utvecklas och lära tillsammans

 • Vi har kommungemensamma ämnesnätverk där vi lyfter aktuella pedagogiska frågor och möjliggör för ett forum att ska likvärdighet kopplat till lärares arbete.
 • Våra skolor förespråkar och bedriver ett formativ arbetssätt så att varje elev ges möjlighet att utvecklas och äga sitt eget lärande
 • Vi satsar på kompetensutveckling och nätverkande för personalen på alla våra fritidshem.

Utgå från forskning och beprövad erfarenhet

 • Vi håller oss ständigt uppdaterade inom forskning genom gemensamma och egna satsningar på skolorna, där vi också vågar testa nya vägar för att nå goda resultat.
 • Vi arbetar aktivt med med systematiskt kvalitetsarbete och därför är vi med i ett forskningsprojekt om datadriven skolförbättring. Det handlar i korthet om att man använder de stora mängder data som finns tillgängliga genom digitala verktyg i skolorna, för att förbättra utbildning och undervisning.
  Ifous: Datadriven skolförbättring Länk till annan webbplats.
 • Tyresö är medarrangör av den internationella skolkonferensen ResearchED med fokus på den senaste forskningen inom förskola och skola.
  ResearchED Länk till annan webbplats.

Använda mångfaldens möjligheter

 • Vi ser styrka i att lära av varandra.
 • Vi skapar tillgängliga lärmiljöer i alla våra klassrum som är NPF-anpassade med material och digitala verktyg.
 • Vi har ett aktivt kulturarbete för att ge alla elever förutsättningar att uppleva kultur av olika former.

Utveckla sociala och kreativa förmågor

 • Vi uppmuntrar till kreativitet och variation av arbetssätt.
 • Vi har ett gemensamt främjande och förebyggande likabehandlingsarbete som ska gynna alla elever i skolan och skapa likvärdighet i hela kommunen.
Sidan publicerad av: barn-utb@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 oktober 2022