Naturskolan

Tyresö naturskola erbjuder Tyresös grundskoleklasser natur- och miljölektioner i Alby naturreservat. Naturskolan har sin bas vid Alby friluftsgård med hela naturen som klassrum.

Upplev naturen med alla sinnen

Vid naturskolan får eleverna uppleva naturen med alla sinnen och upptäcka olika växter, djur och samband i naturen. De får en förståelse för miljöproblem som övergödning och klimatförändring. Genom praktiska övningar får de en insikt om sin egen roll i kretsloppet och hur deras livsstil påverkar miljön.

Må bra i naturen

Förutom rena ämneskunskaper kring djur och natur vill vi också förmedla en insikt om att naturen är en plats att må bra. Under en dag på naturskolan får eleverna många färdigheter "på köpet". Som att det är viktigt att hålla sig torr, varm och mätt. Eller att vi måste hjälpas åt i gruppen för att alla ska ha det bra.

Integrerat med ordinarie undervisning

Naturskolan är en integrerad del av den ordinarie undervisningen och ett viktigt komplement för att uppnå läroplanens mål i natur- och samhällsorienterande ämnen. Att delta i naturskolans temadagar är gratis för skolor i Tyresö. Vi kontaktar alla klasser inför respektive tema.

Teman under hösten:

  • Årskurs 5: vattentema augusti–oktober, 1 dag per klass. Hälften av klasserna under hösten och hälften under våren.
  • Årskurs 8: klimattema augusti–oktober.
  • Fortbildningar för personal i förskola och grundskola
  • SFI-guidningar
  • Utbildningsdagar för Barnskötare/elevassistent-programmet på C3L

Teman under våren:

  • Årskurs 2: vinterekologi januari–mars
  • Årskurs 5: vattentema april–juni, 1 dag per klass. Hälften av klasserna under våren och hälften under hösten.
  • Fortbildningar för personal i förskola och grundskola
  • SFI-guidningar
  • Utbildningsdagar för Barnskötare/elevassistent-programmet påC3L

Naturguidningar

Tyresökommun erbjuder naturguidningar för allmänheten. Mer information finns på tyreso.se/naturguidningar

Naturens rum

Vid naturskolan finns också "Naturens rum" som är öppet för allmänheten på helger, där du som besökare kan lära dig mer om djur och natur i närområdet.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 25 mars 2024