Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Naturskolan

Tyresö naturskola erbjuder Tyresös grundskoleklasser natur- och miljölektioner i Alby naturreservat. Naturskolan har sin bas vid Alby friluftsgård med hela naturen som klassrum.

Upplev naturen med alla sinnen

Vid naturskolan får eleverna uppleva naturen med alla sinnen och upptäcka olika växter, djur och samband i naturen. De får en förståelse för miljöproblem som övergödning och klimatförändring. Genom praktiska övningar får de en insikt om sin egen roll i kretsloppet och hur deras livsstil påverkar miljön.

Må bra i naturen

Förutom rena ämneskunskaper kring djur och natur vill vi också förmedla en insikt om att naturen är en plats att må bra. Under en dag på naturskolan får eleverna många färdigheter "på köpet". Som att det är viktigt att hålla sig torr, varm och mätt. Eller att vi måste hjälpas åt i gruppen för att alla ska ha det bra.

Integrerat med ordinarie undervisning

Naturskolan är en integrerad del av den ordinarie undervisningen och ett viktigt komplement för att uppnå läroplanens mål i natur- och samhällsorienterande ämnen.
Att delta i naturskolans temadagar är gratis för skolor i Tyresö. Vi kontaktar alla klasser inför respektive tema. Har vi missat dig – hör av dig!

Teman under våren:

  • Årskurs 2 Vinterekologi januari–mars
  • Årskurs 5 Vattentema april–juni, 1 dag per klass. Hälften av klasserna under våren och hälften under hösten.
  • Fortbildningar för personal i förskola och grundskola
  • Äventyrsdagar i maj - juni för vinnarna i "Håll Tyresö rent"
  • SFI-guidningar

Teman under hösten:

  • Årskurs 5 Vattentema augusti–oktober, 1 dag per klass. Hälften av klasserna under hösten och hälften under våren.
  • Årskurs 9 Klimattema augusti–oktober.
  • Fortbildningar för personal i förskola och grundskola
  • SFI-guidningar

Naturens rum

Vid naturskolan finns också "Naturens rum" och flera naturstigar som är öppna för allmänheten.

Personal

Jonas Hedlund och Martina Kiibus som arbetar på naturskolan är utbildade biologer/biogeovetare och naturguider och har lång erfarenhet av naturpedagogisk verksamhet.

Sidan publicerad av: Kristina Erdholm
Senast uppdaterad: 26 oktober 2018
Upp