Stöd för barn- och tonårsfamiljer

Ibland kan man som familj behöva lite extra stöd för att kunna lösa både vardagliga och större problem. Kommunen erbjuder olika former av stöd.

Kurser och träffar för föräldrar

Via länken nedan hittar du de gratis utbildningar med olika inriktningar som kommunen erbjuder föräldrar till barn i olika åldrar.

Råd och stödsamtal

Det kan vara svårt att veta hur man ska agera som förälder, ibland behövs en utomstående samtalspartner som hjälper till att sortera situationen. Resursenheten erbjuder upp till fem träffar, där du som förälder kan få komma och prata om situationer som har uppstått i vardagen och tillsammans resonera kring olika strategier. Stödet är kostnadsfritt och det journalförs eller registreras inte.

Så här söker du hjälp

Kontakta resursenheten på telefonnummer 08-578 296 02. Om vi inte kan svara kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp så snart vi kan.

Mobila teamet

Mobila teamet vänder sig till familjer med barn och ungdomar som går i grundskolan, och som av olika anledningar har svårigheter i skolan. Tillsammans med elev, föräldrar, och i samarbete med skolan, arbetar vi för att skapa en positiv förändring i skolsituationen. Samarbetet ser olika ut men kan bestå av familjesamtal, barnsamtal, och nätverksmöten i olika former. Kontakten med mobila teamet följs upp vid regelbundna möten för att utvärdera insatserna. Stödet är kostnadsfritt och det journalförs eller registreras inte.

Så här söker du hjälp

Om du som förälder eller elev än intresserad av att få kontakt med mobila teamet kan du vända dig till aktuell skola, eller ringa till kommunen och be att få prata med mobila teamet för mer information.

Familjebehandling

Familjebehandling ger en möjlighet för familjer att utveckla och förändra sin livssituation. Insatsen kan se olika ut eftersom den utgår ifrån barnets eller ungdomens behov, men består ofta av barn- och ungdomssamtal samt familjesamtal.

Så här söker du hjälp

Kontakta mottagningsgruppen för barn och unga på 08-578 291 00. Familjebehandling är en kostnadsfri insats som beviljas efter utredning av socialsekreterare. Insatsen utvärderas regelbundet.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 31 maj 2022