Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Stöd för barn- och tonårsfamiljer

Familjeteamet, IFA (intensivt familjearbete) och mobila teamet arbetar med familjebehandling för att stärka familjer med barn och tonåringar.

Råd och stödsamtal

Det kan vara svårt att veta hur man ska agera som förälder, ibland behövs en utomstående samtalspartner som hjälper till att sortera situationen. Resursenheten erbjuder upp till fem träffar, där du som förälder kan få komma och prata om situationer som har uppstått i vardagen och tillsammans resonera kring olika strategier. Stödet är kostnadsfritt och det journalförs eller registreras inte.

Så här söker du hjälp

Kontakta resursenheten på telefonnummer 08-5782 96 02. Om vi inte kan svara kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen så ringer vi upp så snart vi kan.

Mobila teamet

Mobila teamet vänder sig till familjer med barn och ungdomar som går i grundskolan, och som av olika anledningar har svårigheter i skolan. Tillsammans med elev, föräldrar, och i samarbete med skolan, arbetar vi för att skapa en positiv förändring i skolsituationen. Samarbetet ser olika ut men kan bestå av familjesamtal, barnsamtal, och nätverksmöten i olika former. Kontakten med mobila teamet följs upp vid regelbundna möten för att utvärdera insatserna. Stödet är kostnadsfritt och det journalförs eller registreras inte.

Så här söker du hjälp

Om du som förälder eller elev än intresserad av att få kontakt med mobila teamet kan du vända dig till aktuell skola, eller ringa till kommunen och be att få prata med mobila teamet för mer information.

Familjebehandling

Familjebehandling ger en möjlighet för familjer att utveckla och förändra sin livssituation. Insatsen kan se olika ut eftersom den utgår ifrån barnets eller ungdomens behov, men består ofta av barn- och ungdomssamtal samt familjesamtal.

Så här söker du hjälp

Kontakta mottagningsgruppen för barn och unga på 08-578 291 00. Familjebehandling är en kostnadsfri insats som beviljas efter utredning av socialsekreterare. Insatsen utvärderas regelbundet.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 10 januari 2020
Upp