Stöd för nyanlända

För dig som behöver stöd under din första tid i det svenska samhället.

Om stöd för nyanlända

  • Ensamkommande unga

    Oron i världen gör att många människor befinner sig på flykt. Tyresö kommun tar sin del av ansvaret genom att hitta boende till nyanlända och på bästa sätt integrera dem i det svenska samhället.
  • Etableringscentrum

    Etableringscentrum är ett projekt med syfte att få fler nyanlända kvinnor och män snabbare ut i egen försörjning. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar vem som ska anvisas till Etableringscentrum.
  • Flyktingmottagning

    Vårt mål är att verka för att flyktingar i Tyresö, snarast efter bosättningen, med egna medel ska kunna försörja sig och sin familj samt aktivt delta i samhällslivet. Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för nyanlända flyktingar i arbetsför ålder. Tyresö kommun ansvarar för mottagande och övrigt samhällsstöd.
Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 28 september 2018
Upp

Hitta på sidan