Stöd för nyanlända

För dig som behöver stöd under din första tid i det svenska samhället.

Om stöd för nyanlända

 • Ensamkommande unga

  Oron i världen gör att många människor befinner sig på flykt. Tyresö kommun tar sin del av ansvaret genom att hitta boende till nyanlända och på bästa sätt integrera dem i det svenska samhället.
 • Etableringscentrum – stöd till arbete för nyanlända

  Etableringscentrum är en verksamhet med syfte att stötta fler nyanlända personer snabbare ut i egen försörjning. Du som är intresserad av vägledning och stöd för att komma ut i arbete, är varmt välkommen att kontakta Etableringscentrum. Vi ser då över om just du kan ansöka om hjälp.
 • Mottagande av nyanlända

  Tyresö tar emot nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd och som har anvisats enligt avtal med Migrationsverket. Målet är att stötta nyanlända till att själva kunna försörja sig och sin familj samt erbjuda introduktion till det svenska samhället.
 • Trappsteget

  Trappsteget är Tyresö kommuns och Tyresö bostäders projekt där nyanlända kvinnor anställs som lokalvårdare i sitt eget bostadsområde. För närvarande deltar tio kvinnor i projektet.
Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 9 november 2021

Hitta på sidan