Stöd för nyanlända

För dig som behöver stöd under din första tid i det svenska samhället.

Om stöd för nyanlända

  • Ensamkommande unga

    Oron i världen gör att många människor befinner sig på flykt. Tyresö kommun tar sin del av ansvaret genom att hitta boende till nyanlända och på bästa sätt integrera dem i det svenska samhället.
  • Etableringscentrum - stöd till arbete för nyanlända

    Etableringscentrum är en verksamhet med syfte att stötta fler nyanlända personer snabbare ut i egen försörjning. Du som är intresserad av vägledning och stöd för att komma ut i arbete, är varmt välkommen att kontakta Etableringscentrum. Vi ser då över om just du kan ansöka om hjälp.
  • Mottagande av nyanlända

    Integrationsenheten arbetar med mottagandet av nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd och som har anvisats enligt avtal med Migrationsverket. Målet är att stötta nyanlända i Tyresö till att själva kunna försörja sig och sin familj samt erbjuda introduktion till det svenska samhället.
Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 28 september 2018

Hitta på sidan