Samhällsorientering

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till samhällsorientering. Det är en kurs som ger dig kunskap om hur det svenska samhället fungerar och om dina rättigheter och skyldigheter.

Du får kunskap om att försörja sig och utvecklas i Sverige. I kursen lär du dig till exempel mer om

 • den svenska arbetsmarknaden
 • föräldrarollen i ett nytt samhälle
 • att hitta rätt i hälso- och sjukvården.

Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan väl. Samhällsorientering erbjuds på många olika språk, både i klassrum och digitalt. Du får möjlighet att diskutera och ställa frågor. Studiebesök till exempelvis riksdagen och olika museum ingår. Samhällsorienteringen är gratis!

Vem har rätt till samhällsorientering?

Kursen är för dig som:

 • nyligen fått uppehållstillstånd och deltar i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen.
 • är anhöriginvandrare mellan 18–65 år från ett land utanför EES/Schweiz och har varit folkbokförd i Sverige i högst tre år.

Så anmäler du dig

 • Om du ingår i etableringsprogram på Arbetsförmedlingen
  Vänd dig till din handläggare på Arbetsförmedlingen för att anmälas till kursen.
 • Om du inte ingår i etableringsprogram på Arbetsförmedlingen
  Kontakta Erika Branell
  Telefon: 08-57829046
  E-post: erika.branell@tyreso.se

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) är ett samordningskansli som planerar kurserna i samhällsorientering i länet.

Läs mer om kursen och kansliet på nyistockholm.se Länk till annan webbplats.


Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 21 februari 2024