Mottagande av nyanlända- integrationsenheten

Integrationsenheten arbetar med mottagandet av nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd och som har anvisats enligt avtal med Migrationsverket. Målet är att stötta nyanlända i Tyresö till att själva kunna försörja sig och sin familj samt erbjuda introduktion till det svenska samhället.

Integrationsenheten ansvarar för praktisk hjälp i samband med flytt till kommunen. Enheten erbjuder samhällsinformation, till exempel genom grupprogrammet Föräldraskap i Sverige och en digitaliseringskurs. Integrationsenheten handlägger även ansökningar om ekonomiskt bistånd efter behovsprövning.

Här erbjuds den nyanlända hjälp med att anmäla sig till och komma igång med SFI, samhällsorientering, skola/förskola, hälso-och sjukvård med mera. Enheten hjälper även till i kontakten med andra myndigheter, som Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för de nyanländas väg till arbete eller högre studier genom Etableringsprogrammet.

Centrum för arbete och integration är HBTQ-certifierad verksamhet.

Sidan publicerad av: Malin Andersson
Senast uppdaterad: 2 mars 2021

Hitta på sidan