Mottagande av nyanlända

Tyresö tar emot nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd och som har anvisats enligt avtal med Migrationsverket. Målet är att stötta nyanlända till att själva kunna försörja sig och sin familj samt erbjuda introduktion till det svenska samhället.

I Tyresö är det integrationsteamet på enheten Centrum för arbete och integration som ansvarar för praktisk hjälp i samband med flytt till kommunen. Här erbjuds den nyanlända hjälp med att anmäla sig till och komma igång med SFI, Samhällsorientering, skola/förskola, hälso-och sjukvård med mera. Här kan man få hjälp i kontakten med andra myndigheter, som Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Integrationsteamet erbjuder samhällsinformation, till exempel genom grupprogrammet Föräldraskap i Sverige, och handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd efter behovsprövning.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för de nyanländas väg till arbete eller högre studier genom Etableringsprogrammet.

HBTQI-logga 2022, liten

Centrum för arbete och integration är en HBTQI-certifierad verksamhet.

Sidan publicerad av: Jonna Carlström
Senast uppdaterad: 13 september 2023

Hitta på sidan