Mottagande av nyanlända- integrationsenheten

Integrationsenheten arbetar med mottagandet av nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd och som har anvisats enligt avtal med Migrationsverket. Målet är att stötta nyanlända i Tyresö till att själva kunna försörja sig och sin familj samt erbjuda introduktion till det svenska samhället.

Integrationsenheten ansvarar för praktisk hjälp i samband med flytt till kommunen. Enheten erbjuder samhällsinformation, till exempel genom grupprogrammet Föräldraskap i Sverige och en digitaliseringskurs. Integrationsenheten handlägger även ansökningar om ekonomiskt bistånd efter behovsprövning.

Här erbjuds den nyanlända hjälp med att anmäla sig till och komma igång med SFI, samhällsorientering, skola/förskola, hälso-och sjukvård med mera. Enheten hjälper även till i kontakten med andra myndigheter, som Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för de nyanländas väg till arbete eller högre studier genom Etableringsprogrammet.

Integrationsenheten i Tyresö kommun är HBTQ-certifierad.

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 3 december 2020

Hitta på sidan