Mottagande av nyanlända

Tyresö tar emot nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd och som har anvisats enligt avtal med Migrationsverket. Målet är att stötta nyanlända till att själva kunna försörja sig och sin familj samt erbjuda introduktion till det svenska samhället.

I Tyresö är det integrationsgruppen som ansvarar för praktisk hjälp i samband med flytt till kommunen. Integrationsgruppen erbjuder hjälp med samhällsinformation, till exempel genom grupprogrammet Föräldraskap i Sverige och en digitaliseringskurs. Integrationsgruppen handlägger även ansökningar om ekonomiskt bistånd efter behovsprövning.

Här erbjuds den nyanlända hjälp med att anmäla sig till och komma igång med SFI, samhällsorientering, skola/förskola, hälso-och sjukvård med mera. Här kan man få hjälp i kontakten med andra myndigheter, som Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för de nyanländas väg till arbete eller högre studier genom Etableringsprogrammet.

Centrum för arbete och integration är HBTQ-certifierad verksamhet.

Sidan publicerad av: Malin Andersson
Senast uppdaterad: 8 juni 2022

Hitta på sidan