Stöd för ensamkommande unga

Oron i världen gör att många människor befinner sig på flykt. Tyresö kommun tar sin del av ansvaret genom att hitta boende till nyanlända och på bästa sätt integrera dem i det svenska samhället.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om kommunens mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.

Frågor och svar om ensamkommande unga

När en person under 18 år kommer till Sverige, utan sällskap av förälder eller vårdnadshavare, ansvarar kommunen för att ungdomen får:

  • det stöd och boende den unga har behov av
  • skolundervisning så snart som möjligt
  • en egen företrädare som exempelvis god man

Vi ger den omsorg och stöd ungdomen behöver för att bli självständig och integreras i det svenska samhället.

Beroende på vilket behov barnet eller ungdomen har finns det olika lösningar.  De som är under 18 år bor antingen i familjehem, på Hem för vård och boende, eller i stödboende. De som är över 18 år bor i stödboende eller träningslägenhet.

I kommunen har flera familjer öppnat sina hem för ensamkommande.

Så fort som möjligt börjar barnet eller ungdomen i skolan för att lära sig det svenska språket och få en meningsfull vardag. Varje barn och ungdom har en socialsekreterare och en god man som tillsammans stöttar dem att lära sig se sina egna utvecklingsmöjligheter, bli medvetna om sina förmågor och få hjälp att nå sina mål.

På ett hem för vård och boende, HVB-hem, finns det alltid bemanning av utbildad personal som stöttar barnen och ungdomarna. Personalen hjälper ungdomarna med vardagliga saker som läxhjälp, kontakt med myndigheter, tandläkare, läkare och samtalskontakt.

Inspektionen för vård och omsorg är den myndighet som ger tillstånd att driva Hem för vård och boende. Kommunen anlitar dessa boenden för barn och unga.

Tyvärr har det funnits en hotbild mot HVB-boenden runt om i landet. På Migrationsverkets inrådan väljer vi därför att inte lämna ut adresser till boenden för nya tyresöbor.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 26 december 2022