Stöd för unga

För dig som är ung och behöver råd och hjälp.

Lonely young latina woman sitting on bed. Depressed hispanic girl at home, looking away with sad expression.

Om stöd för unga

 • Hjälp - om du mår dåligt

  Ibland mår man dåligt utan att veta varför och ibland mår man dåligt för att det har hänt något. Oavsett varför du mår dåligt finns det hjälp att få för att må bättre. Här finns många länkar till vad kommunen och andra kan hjälpa dig med.
 • Ungdomsmottagningen

  Till Tyresö ungdomsmottagning är du välkommen om du är under 23 år, oavsett var du bor eller vem du är; tjej, kille, transperson - eller om du inte vill definiera dig. Om du inte vill behöver du inte berätta för oss vem du är, du kan vara anonym.
 • Stöd för unga brottsutsatta

  Stödcentrum för unga brottsutsatta i Tyresö vänder sig till dig under 21 år som blivit utsatt för eller bevittnat ett brott. Vi erbjuder även stöd till föräldrar till unga brottsutsatta.
 • Alkohol och droger

  MiniMaria Tyresö vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 20 år som har funderingar eller problem kopplade till alkohol eller droger. MiniMaria Tyresö är ett samarbete mellan Tyresö kommun och Region Stockholm. Om det är akut kan du ringa till Maria Ungdom på telefonnummer: 08-123 474 10, även kväll och helg.
 • Våld i familjen

  Att uppleva våld i sin familj eller bland andra närstående är jobbigt och det är viktigt att få prata om.
 • Kontaktperson

  Kontaktperson är en insats som beviljas av socialtjänsten när ett barn eller en ungdom behöver extra stöd i vardagen. En kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med barnet eller ungdomen − men som också lyssnar och stöttar på olika sätt, och delar med sig av sina erfarenheter.
 • Fältassistenter

  I Tyresö arbetar fyra fältassistenter, som finns till för dig som är mellan 10 och 18 år. En fältassistent är en extra vuxen som du kan prata med, bolla olika saker med och få vägledning av − om du själv vill. Fältassistenterna kommer ut till miljöer och platser där Tyresös unga ofta befinner sig, så som fritidsgårdar, skolor eller centrum.
 • Om du gjort något brottsligt

  Det kan vara svårt att veta vad som är ett brott och inte. Att köpa en mobiltelefon som du vet att någon annan har snott eller hota en kompis på nätet är exempel på brott. Andra brott kan vara rån, våldtäkt, inbrott, misshandel och skadegörelse.
 • Ung utan arbete eller studier

  Ung i Tyresö är en verksamhet som riktar sig till dig som är mellan 16 och 24 år, bosatt i Tyresö och behöver komma vidare mot arbete eller studier.
 • Barns rättigheter

  Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barnets rättigheter ska beaktas i alla beslutsprocesser i ärenden som berör dem. Läs om vad barnkonventionen innebär för dig.
 • SSPF

  SSPF är ett samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdar. Vi vill samla positiva resurser som kan stötta barn och unga i Tyresö att vilja välja bort kriminalitet och droger. SSPF är en frivillig insats som sker på uppdrag av barn, unga och deras familjer. Vi vill stärka barns och ungas egenmakt och vill att den unges behov ska styra vårt arbete.
Sidan publicerad av: Anna Serratusell Wallin
Senast uppdaterad: 9 februari 2024

Hitta på sidan