Stöd för vuxna och familjer

För dig som behöver stöd och hjälp i olika livssituationer. Här hittar du också träffpunkter och föräldrautbildning.

Om stöd för vuxna och familjer

 • Att ansöka om stöd

  Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer. Vi kan behöva stöd när det gäller oss själva, barnen, de unga eller någon annan i vår närhet.
 • Stöd för barn- och tonårsfamiljer

 • Beroende

  Vuxenenheten riktar sig till dig som har fyllt 21 år och som överkonsumerar eller missbrukar alkohol, narkotika eller spel. Vi kan erbjuda dig stöd i olika former. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.
 • Våld i nära relation

  Är du utsatt för våld i nära relation av din partner, familj eller annan närstående? Ingen ska behöva stå ut med våld. Det finns hjälp att få. Behöver du hjälp akut – ring alltid Polisen 112. Kontakta relationsvåldsteamet på telefon 08-578 291 60 Om barn far illa – kontakta socialtjänsten på  telefon 08-578 291 00 Kvällar och helger kan du ringa till socialjouren på telefon 08-718 76 40 Du kan vara anonym, när du ringer till oss.
 • Familjerådgivning

  Ibland kan man få det svårt i den nära relationen. Blir påfrestningarna för stora kan man behöva professionell samtalshjälp, som familjerådgivningen kan erbjuda.
 • Familjerätt

  Familjerätten i Tyresö kommun ansvarar för frågor gällande vårdnad, boende, umgänge, adoption samt fastställande av faderskap/föräldraskap. Familjerätten erbjuder också samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda.
 • Kontaktfamilj

  Ibland kan föräldrar känna att de inte räcker till och att barnet har behov som är svåra att tillgodose på egen hand. Då finns, efter utredning, möjlighet att få en kontaktfamilj till barnet. Ett sådant stöd kan se olika ut, men i regel innebär det att barnet vistas en till två helger per månad hos en kontaktfamilj.
 • Jourhem

  Ett jourhem tar emot barn i sitt hem då barnet av olika anledningar behöver skydd eller stöd och inte kan bo hos sin biologiska familj. Barnet placeras med kort varsel i jourhemmet och bor där under en begränsad tidsperiod.
 • Familjehem

  Ett familjehem tar emot barn i sitt hem som av olika anledningar inte kan bo hos sin biologiska familj. Barnet bor då i familjehemmet en period av sitt liv, eller under hela uppväxten.
 • Psykisk ohälsa

  Psykisk ohälsa kan ta sig uttryck på många olika sätt. Begreppet psykisk ohälsa är väldigt brett − det används både för psykiska problem som exempelvis oro och nedstämdhet, men kan också innefatta psykiatriska diagnoser.
 • Boendestöd

  Boendestöd ger dig hjälp att skapa struktur och rutiner.
 • Föräldrautbildning - ABC

  ABC står för Alla barn i centrum och är ett program med fyra föräldraträffar som syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar.
 • Öppna förskolan

  Välkommen till öppna förskolan. Hit är barn i åldern 0–5 år som ännu inte är inskrivna i annan förskoleverksamhet välkomna, tillsammans med dig som förälder eller annan vuxen. Vi finns i Tyresös centrumområde. Verksamheten är gratis.
 • Vigsel

  I Tyresö kan ni gifta er borgerligt. Vigsel förrättas i kommunhuset eller på en plats ni själva väljer. Tänk på att vara ute i god tid och att ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. 
 • Orolig - för dig själv eller någon annan

  Behöver du hjälp eller är du orolig för att någon far illa? Om det är en akut situation - ring alltid 112.
 • Begravning

 • Bouppteckning - dödsboanmälan

  När en person avlidit ska närmast anhörig göra en bouppteckning. Om detta inte är möjligt kan kommunen, i vissa fall, istället göra en dödsboanmälan.
 • Stöd på väg till arbetslivet

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 18 september 2019

Hitta på sidan