Stöd för vuxna och familjer

För dig som behöver stöd och hjälp i olika livssituationer. Här hittar du också träffpunkter och föräldrautbildning.

Om stöd för vuxna och familjer

 • Att ansöka om stöd

  Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer. Vi kan behöva stöd när det gäller oss själva, barnen, de unga eller någon annan i vår närhet.
 • Stöd för barn- och tonårsfamiljer

  Familjeteamet, IFA (intensivt familjearbete) och mobila teamet arbetar med familjebehandling för att stärka familjer med barn och tonåringar.
 • Beroende

  Vuxenenheten riktar sig till dig som har fyllt 18 år och som överkonsumerar eller missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter. Vi kan erbjuda dig stöd i olika former. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.
 • Våld i nära relation

  Är du utsatt för våld i nära relation? Ingen ska behöva stå ut med våld. Det finns hjälp att få.
 • Familjerådgivning

  Ibland kan man få det svårt i den nära relationen. Blir påfrestningarna för stora kan man behöva professionell samtalshjälp, som familjerådgivningen kan erbjuda.
 • Familjerätt

  Familjerätten i Tyresö kommun ansvarar för frågor gällande vårdnad, boende, umgänge, adoption samt fastställande av faderskap/föräldraskap. Familjerätten erbjuder också samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda.
 • Kontaktfamilj

  Ibland kan man som förälder känna att man inte räcker till. Då finns möjlighet att få en kontaktfamilj till sina barn/ungdomar. 
 • Jour- och familjehem

  Om barnet/ungdomen inte kan bo kvar hos sina föräldrar, tillfälligt eller för en längre period, kan ett jour- eller ett familjehem vara ett alternativ.
 • Psykisk ohälsa

  Information om vart barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig med olika typer av svårigheter.
 • Föräldrautbildning - ABC

  ABC står för Alla barn i centrum och är ett program med fyra föräldraträffar som syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar.
 • Öppna förskolan

  Välkommen till Öppna förskolan. Hit är barn i åldern 0 - 5 år som ännu inte är inskrivna i annan förskoleverksamhet välkomna, tillsammans med dig som förälder eller annan vuxen. Vi finns i Tyresös centrumområde. Verksamheten är gratis.  
 • Vigsel

  I Tyresö kan ni gifta er borgerligt. Vigsel förrättas i kommunhuset eller på en plats ni själva väljer.
 • Orolig - för dig själv eller någon annan

  Behöver du hjälp eller är du orolig för att någon far illa? Om det är en akut situation - ring alltid 112.
 • Begravning

 • Bouppteckning - dödsboanmälan

  När en person avlidit ska närmast anhörig göra en bouppteckning. Om detta inte är möjligt kan kommunen hjälpa till med en dödsboanmälan.
 • Advokatjour

  Advokaten kommer till Servicecenter på torsdagar kl 17-19 ojämna veckor under vår och höst. För att boka tid - ring 08-578 29 100, val 3, från kl 8 samma dag.
 • Stöd på väg till arbetslivet

  Du som är arbetslös och mellan 18 och 64 år kan få stöd, vägledning och praktik för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Målet är att du ska bli självförsörjande.
Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 28 september 2018
Upp

Hitta på sidan