Stöd för vuxna och familjer

För dig som behöver stöd och hjälp i olika livssituationer. Här hittar du också träffpunkter och föräldrautbildning.

Om stöd för vuxna och familjer

 • Stöd för barn- och tonårsfamiljer

  Ibland kan man som familj behöva lite extra stöd och uppmuntran för att kunna förebygga eller lösa både vardagliga och större problem. Kommunen erbjuder olika former av stöd.
 • Beroende

  Vuxenenheten riktar sig till dig som har fyllt 21 år och som överkonsumerar eller missbrukar alkohol, narkotika eller spel. Vi kan erbjuda dig stöd i olika former. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.
 • Våld

  Är du utsatt för våld i nära relation av din partner, familj eller annan närstående? Ingen ska behöva stå ut med våld. Kontakta relationsvåldsteamet, vi hjälper dig.
 • Familjerådgivning

  Ibland kan man få det svårt i den nära relationen. Blir påfrestningarna för stora kan man behöva professionell samtalshjälp, som familjerådgivningen kan erbjuda.
 • Familjerätt

  Familjerätten i Tyresö kommun ansvarar för frågor gällande vårdnad, boende, umgänge, adoption samt fastställande av faderskap/föräldraskap. Familjerätten erbjuder också samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda.
 • Kontaktfamilj

  Ibland kan föräldrar känna att de inte räcker till och att barnet har behov som är svåra att tillgodose på egen hand. Då finns, efter utredning, möjlighet att få en kontaktfamilj till barnet. Ett sådant stöd kan se olika ut, men i regel innebär det att barnet vistas en till två helger per månad hos en kontaktfamilj.
 • Jourhem

  Ett jourhem tar emot barn i sitt hem då barnet av olika anledningar behöver skydd eller stöd och inte kan bo hos sin biologiska familj. Barnet placeras med kort varsel i jourhemmet och bor där under en begränsad tidsperiod.
 • Familjehem

  Ett familjehem tar emot barn i sitt hem som av olika anledningar inte kan bo hos sin biologiska familj. Barnet bor då i familjehemmet en period av sitt liv eller under hela uppväxten.
 • Vård- och stödsamordnare

  Har du ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller som lider av psykisk ohälsa? Är du i behov av samordning av dina vårdkontakter? Då finns kommunens vård- och stödsamordnare som ett stöd för dig.
 • Psykisk ohälsa

  Psykisk ohälsa kan ta sig uttryck på många olika sätt. Begreppet psykisk ohälsa är väldigt brett − det används både för psykiska problem som exempelvis oro och nedstämdhet, men kan också innefatta psykiatriska diagnoser.
 • Boendestöd

  Insatsen boendestöd är till för dig som är vuxen och har behov av personligt stöd i vardagen. Boendestöd ger dig hjälp att skapa struktur och rutiner.
 • Öppna förskolan

  Välkommen till Öppna förskolan, som är till för föräldrar som är hemma med barn under dagtid. Barnen är mellan 0 och 5 år och är inte inskrivna i barnomsorgen. Här kan du umgås med ditt barn i en stimulerande miljö.
 • Vigsel

  I Tyresö kan ni gifta er borgerligt. Vigsel förrättas i kommunhuset eller på en plats ni själva väljer. Tänk på att vara ute i god tid och att ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. 
 • Orolig - för dig själv eller någon annan

  Behöver du hjälp eller är du orolig för att någon far illa? Ring! Alla kontaktuppgifter hittar du nedan. Om det är en akut situation - ring alltid 112.
 • Begravning

 • Bouppteckning - dödsboanmälan

  När en person avlidit ska närmast anhörig göra en bouppteckning. Om detta inte är möjligt kan kommunen, i vissa fall, istället göra en dödsboanmälan.
 • Stöd på väg till arbetslivet

 • Avhoppare/kriminalitet

  Vill du eller någon du känner lämna en kriminell livsstil och/eller ett kriminellt gäng eller nätverk? Vi kan hjälpa dig att få det stöd och skydd som du behöver utifrån din situation.
 • Oro för barn och unga i kriminella sammanhang

  Det händer att kriminella aktivt försöker locka barn och ungdomar in i deras olagliga verksamhet.
 • Träffpunkt Träffen

  Träffpunkten Träffen ligger i centrala Tyresö. Den är till för dig som har en insats från socialpsykiatrin eller vuxenenheten.
 • Adopterad

  Information till dig som är adopterad eller är adoptivförälder.
 • Bollmora familjecentral

  På familjecentralen finns barnavårdscentralen, barnmorskemottagningen, öppna förskolan och kommunens förebyggande stödresurser samlade tillsammans. En mötesplats för hela familjen!
Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 30 november 2022

Hitta på sidan