Stöd för vuxna och familjer

För dig som behöver stöd och hjälp i olika livssituationer. Här hittar du också träffpunkter och föräldrautbildning.

Om stöd för vuxna och familjer

 • Att ansöka om stöd

  Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer. Vi kan behöva stöd när det gäller oss själva, barnen, de unga eller någon annan i vår närhet.
 • Stöd för barn- och tonårsfamiljer

  Familjeteamet, IFA (intensivt familjearbete) och mobila teamet arbetar med familjebehandling för att stärka familjer med barn och tonåringar.
 • Beroende

  Vuxenenheten riktar sig till dig som har fyllt 21 år och som överkonsumerar eller missbrukar alkohol, narkotika eller tabletter. Vi kan erbjuda dig stöd i olika former. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.
 • Våld i nära relation

  Är du utsatt för våld i nära relation? Ingen ska behöva stå ut med våld. Det finns hjälp att få.
 • Familjerådgivning

  Ibland kan man få det svårt i den nära relationen. Blir påfrestningarna för stora kan man behöva professionell samtalshjälp, som familjerådgivningen kan erbjuda.
 • Familjerätt

  Familjerätten i Tyresö kommun ansvarar för frågor gällande vårdnad, boende, umgänge, adoption samt fastställande av faderskap/föräldraskap. Familjerätten erbjuder också samarbetssamtal till föräldrar som står inför en separation eller lever åtskilda.
 • Kontaktfamilj

  Ibland kan man som förälder känna att man inte räcker till. Då finns möjlighet att få en kontaktfamilj till sina barn/ungdomar. 
 • Jour- och familjehem

  Om barnet/ungdomen inte kan bo kvar hos sina föräldrar, tillfälligt eller för en längre period, kan ett jour- eller ett familjehem vara ett alternativ.
 • Psykisk ohälsa

  Information om vart barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig med olika typer av svårigheter.
 • Föräldrautbildning - ABC

  ABC står för Alla barn i centrum och är ett program med fyra föräldraträffar som syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar.
 • Öppna förskolan

  Välkommen till Öppna förskolan. Hit är barn i åldern 0 - 5 år som ännu inte är inskrivna i annan förskoleverksamhet välkomna, tillsammans med dig som förälder eller annan vuxen. Vi finns i Tyresös centrumområde. Verksamheten är gratis.  
 • Vigsel

  I Tyresö kan ni gifta er borgerligt. Vigsel förrättas i kommunhuset eller på en plats ni själva väljer.
 • Orolig - för dig själv eller någon annan

  Behöver du hjälp eller är du orolig för att någon far illa? Om det är en akut situation - ring alltid 112.
 • Begravning

 • Bouppteckning - dödsboanmälan

  När en person avlidit ska närmast anhörig göra en bouppteckning. Om detta inte är möjligt kan kommunen hjälpa till med en dödsboanmälan.
 • Advokatjour

  Advokaten kommer till Servicecenter på torsdagar kl 17-19 ojämna veckor under vår och höst. För att boka tid - ring 08-578 29 100, val 3, från kl 8 samma dag.
 • Stöd på väg till arbetslivet

Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 28 september 2018
Upp

Hitta på sidan