Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan ta sig uttryck på många olika sätt.  Begreppet psykisk ohälsa är väldigt brett. Det används både för psykiska problem som exempelvis oro och nedstämdhet, men kan också innefatta psykiatriska diagnoser.

Nedan finns information om vart barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer kan vända sig med olika typer av svårigheter.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 12 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan