Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan ta sig uttryck på många olika sätt. Begreppet psykisk ohälsa är väldigt brett − det används både för psykiska problem som exempelvis oro och nedstämdhet, men kan också innefatta psykiatriska diagnoser.

Är du vuxen och lider av psykisk ohälsa eller psykiska besvär kan du få stöd och hjälp från olika håll. Kommunen har vissa stödinsatser. Region Stockholm (f.d. Stockholms läns landsting) ansvarar för vård och behandling.

Är ditt tillstånd akut, ring genast 112.

Stöd från kommunen

För stöd, hjälp och information om vilka insatser som finns, kontakta en handläggare på arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Tel: 08-578 291 00.

Nedan kan du läsa om olika insatser som kommunen kan erbjuda.

Ekonomiskt bistånd

Familjerådgivning

Familjerätt

Föräldrautbildning

Stöd för barn- och tonårsfamiljer

Stöd på väg till arbetslivet

Stöd vid beroende

Stöd vid våld i nära relation

Stöd från Region Stockholm

Vårdcentraler
Bollmora vårdcentrallänk till annan webbplats Tel: 08-718 72 72

Riddarens vårdcentrallänk till annan webbplats Tel: 08-121 489 30

Trollbäckens vårdcentrallänk till annan webbplats Tel: 08-718 71 20

Tyresö husläkarmottagninglänk till annan webbplats Tel: 08-742 43 00


Psykiatrisk mottagning i Tyresö
WeMind psykiatri länk till annan webbplats– dygnet runt på tel: 08-518 019 00

Akutmottagningar
Länsakuten psykiatrisk akutmottagning: länk till annan webbplatstel: 08-123 49 200

Är du påverkad av alkohol eller narkotika, ta kontakt med Beroendeakuten Stockholm tel: 08-123 459 00.

Beroendeakuten Stockholmlänk till annan webbplats

Övrig hjälp

Privatpraktiserande psykologer och terapeuter
Du kan även vända dig till en privatpraktiserande psykolog eller terapeut för hjälp.

Via 1177.se kan du hitta länkar till verksamheter som förmedlar kontakt med privata psykologer, psykoterapeuter och terapeuter.

1177.selänk till annan webbplats

Barn och unga

Gäller det ett barn eller ungdom som mår psykiskt dåligt, finns mer information här.

Stöd för unga som mår psykiskt dåligt

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 18 januari 2021