Ekonomiskt bistånd

Om din ekonomiska situation är sådan att du inte ser någon möjlighet att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd.

Försörjningsstödsenheten arbetar med personer som vill ha hjälp med sin egen försörjning, hjälp att göra förändringar i sin livssituation som underlättar att komma ut i arbetslivet, samt att kunna hantera sin ekonomi. Målet är att varje person ska klara sin egen försörjning och därmed kunna leva ett självständigt liv. 

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd beviljas en månad i taget. Du som ansöker om ekonomiskt bistånd ska först ha utnyttjat dina egna eventuella tillgångar. Du ska ha sökt alla bidrag och förmåner som du har rätt till. Om du är arbetslös ska du vara arbetssökande och göra det som krävs för att kunna få ett arbete.

Tänk på att möjligheten att beviljas försörjningsstöd påverkas av hela hushållets tillgångar. I vissa fall kan man få ekonomiskt stöd till tandvård, glasögon, medicin med mera. Läs mer, bland annat om vad som ingår i biståndet försörjningsstöd, i informationsbladet "Rätten till bistånd" och "Riksnorm" under relaterad information.

Så söker du hjälp

Ring kommunen på tel: 08-578 291 00 och fråga efter tidsbokningen för försörjningsstöd. En socialsekreterare ringer sedan upp dig under eftermiddagen.

Vanligtvis får du en besökstid inom 2-3 veckor. Ibland kan väntetiden bli något längre.

Vid akuta ärenden efter kontorstid, kontakta socialjouren på telefon 08-718 76 40.

Gör en preliminär beräkning

Socialstyrelsen har en provberäkning för ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.. Du kan enkelt göra en preliminär beräkning om försörjningsstöd. Provberäkningen görs enligt riksnormen. De uppgifter som du matar in är ingen garanti för att du har rätt till ekonomiskt bistånd. Det är många faktorer påverkar ett sådant beslut.

Hur länge får jag vänta på beslut?

När du lämnat in en komplett ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat till dig senast inom sju arbetsdagar. Om du inte är nöjd kan du överklaga beslutet.

Hur du överklagar ett kommunalt beslut

Arbetsträning

Försörjningsstödsenheten samarbetar med arbetsmarknadsenheten som erbjuder arbetslösa personer i åldern 18–64 år stöd, vägledning och praktik för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

Arbetsträning som erbjuds

All personal inom individ och familjeomsorg arbetar under offentlighets- och sekretesslagen.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 8 september 2021