Ekonomiskt bistånd

Om din ekonomiska situation är sådan att du inte ser någon möjlighet att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd.

Enheten för ekonomiskt bistånd arbetar med personer som vill ha hjälp med sin egen försörjning, hjälp att göra förändringar i sin livssituation som underlättar att komma ut i arbetslivet, samt att kunna hantera sin ekonomi. Målet är att varje person ska klara sin egen försörjning och därmed kunna leva ett självständigt liv.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd beviljas en månad i taget. Du som ansöker om ekonomiskt bistånd ska först ha utnyttjat dina egna eventuella tillgångar. Du ska ha sökt alla bidrag och förmåner som du har rätt till. Om du är arbetslös ska du vara arbetssökande och göra det som krävs för att kunna få ett arbete.

Tänk på att möjligheten att beviljas försörjningsstöd påverkas av hela hushållets tillgångar. I vissa fall kan man få ekonomiskt stöd till tandvård, glasögon, medicin med mera.

Gör en preliminär beräkning

Socialstyrelsen har en provberäkning för ekonomiskt bistånd. Du kan enkelt göra en preliminär beräkning om försörjningsstöd. Provberäkningen görs enligt riksnormen. De uppgifter som du matar in är ingen garanti för att du har rätt till ekonomiskt bistånd. Det är många faktorer påverkar ett sådant beslut.

Provberäkning för ekonomiskt bistånd Länk till annan webbplats.

Läs mer om riksnormen Länk till annan webbplats.

Så här söker du ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd):

1. Ring oss och boka tid

Du som söker försörjningsstöd behöver alltid ta kontakt med oss oavsett om du redan lämnat in ansökan.

Kontakta oss via växeln på telefon 08-578 291 00 och fråga efter tidsbokningen för försörjningsstöd. En socialsekreterare kommer därefter att ringa upp dig under eftermiddagen.

Vanligtvis får du en besökstid inom två veckor. Ibland kan väntetiden bli något längre.

Vid akuta ärenden efter kontorstid, kontakta socialjouren på 08-718 76 40.

2. Sök ekonomiskt bistånd

Du kan ansöka om bistånd antingen digitalt eller med en ansökningsblankett. Läs mer om de båda alternativen nedan, punkt a och b.

a. Ansök digitalt

Ansökan kan du enkelt göra digitalt. Bilagorna till din ansökan kan du ladda upp direkt, i samband med ansökan. Identifikation och signering av din ansökan görs genom Bank-ID.

I systemet kan du följa ditt ärende och se

  • När ansökan är mottagen
  • När handläggningen är påbörjad
  • När beslut har fattats i ditt ärende.

b. Ansök med en ansökningsblankett

Det är fortfarande möjligt att ansöka om ekonomiskt bistånd genom den fysiska ansökningsblanketten, som du kan ladda ner och skriva ut.

Ladda hem ansökningsblanketten (pdf) , 255 kB.

Hur länge får jag vänta på beslut?

När du har lämnat in en komplett ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat till dig senast inom sju arbetsdagar. Om du inte är nöjd kan du överklaga beslutet.

Hur du överklagar ett kommunalt beslut

Arbetsträning

Enheten för ekonomiskt bistånd samarbetar med arbetsmarknadsenheten som erbjuder arbetslösa personer i åldern 18–64 år stöd, vägledning och praktik för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden.

Arbetsträning som erbjuds

All personal inom individ och familjeomsorg arbetar under offentlighets- och sekretesslagen.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 14 november 2023