Familjehem

Ett familjehem tar emot barn i sitt hem som av olika anledningar inte kan bo hos sin biologiska familj. Barnet bor då i familjehemmet en period av sitt liv, eller under hela uppväxten.

Att ett barn flyttar till ett familjehem kan bero på många saker. Det kan handla om att barnets föräldrar av olika anledningar inte kan ta hand om barnet, eller att det finns missförhållanden i hemmet som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva bo i ett familjehem på grund av sitt eget mående, eller för att de inte har några föräldrar i Sverige. Ett familjehem kan utgöras av en person såväl som en familj.

Hur får man ett familjehem?

Ett barn kan placeras i ett familjehem efter att en utredning hos socialtjänsten är färdig. Det är arbetsmarknads- och socialnämnden, eller en domstol, som beslutar om barnet ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund, med stöd av socialtjänstlagen (SoL), men ibland behöver beslutet tas mot barnets eller vårdnadshavarnas vilja. I dessa fall görs placeringen med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

För mer information om familjehem, eller för att anmäla oro för ett barn eller en ungdom, kontakta barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp via Tyresö kommuns växel på telefon 08-578 291 00.

Se filmen och hör några familjer berätta om hur det är att vara familjehem:

Vill du bli familjehem?

Den som väljer att bli familjehem gör en stor insats för barnet och samhället i stort. För att bli familjehem behöver socialtjänsten utreda den sökandes samt den sökandes eventuella partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet.

Mer information för dig som är intresserad av att bli familjehem för Tyresö kommun.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 25 augusti 2022