Familjehem

Ett familjehem tar emot barn i sitt hem som av olika anledningar inte kan bo hos sin biologiska familj. Barnet bor då i familjehemmet en period av sitt liv eller under hela uppväxten.

Man kramar ett barn utomhus

Har du plats i hem och hjärta för en extra familjemedlem?

Att ett barn flyttar till ett familjehem kan bero på många saker. Det kan handla om att föräldrarna av olika anledningar inte kan ta hand om barnet, eller att det finns missförhållanden i hemmet som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva bo i ett familjehem på grund av sitt eget mående, eller för att de inte har några föräldrar i Sverige. Ett familjehem kan utgöras av en person såväl som en familj med två eller flera personer.

Hur får man ett familjehem?

Ett barn kan placeras i ett familjehem efter att en utredning hos socialtjänsten är färdig. Det är arbetsmarknads- och socialnämnden, eller en domstol, som beslutar om barnet ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund, med stöd av socialtjänstlagen (SoL), men ibland behöver beslutet tas mot barnets eller vårdnadshavarnas vilja. I dessa fall görs placeringen med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Den som väljer att bli familjehem gör en stor insats för barnet och samhället i stort. För att bli familjehem behöver socialtjänsten utreda den sökandes samt den sökandes eventuella partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet.

Anmäl intresse för att bli familjehem

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem för Tyresö kommun. Länk till annan webbplats.

För mer information om vad det innebär att bli familjehem är du också varmt välkommen att kontakta familjevårdsenheten! Våra socialsekreterare når du på telefon: 08-578 296 48.
Du kan också kontakta oss via e-post: familjevarden@tyreso.se

Följ oss på Instagram! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information för dig som är intresserad av att bli familjehem för Tyresö kommun.

Se filmen och hör några familjer berätta om hur det är att vara familjehem:

Oro för ett barn?

För att anmäla oro för ett barn eller en ungdom, kontakta barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp via Tyresö kommuns växel på telefon 08-578 291 00.


Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 13 maj 2024