Beroende

Vuxenenheten riktar sig till dig som har fyllt 21 år och som överkonsumerar eller missbrukar alkohol, narkotika eller spel. Vi kan erbjuda dig stöd i olika former. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vi vänder oss till vuxna från 21 år. Om du är yngre kan du kontakta barn- och ungdomsenheten, eller MiniMaria. Information om deras verksamhet finns under rubriken stöd för unga, stöd vid beroende.

Om du har frågor kring beroende eller är orolig för någon, kan du vända dig till oss på vuxenenheten. Vi erbjuder bland annat rådgivning/stödkontakt med socialsekreterare och samtalsbehandling, enskilt, i par eller hela familjen. Oftast kan du få besökstid inom en vecka. Om du så önskar kan vi erbjuda dig upp till fem rådgivande samtal där du kan få vara anonym.

Bistånd ges i första hand inom den kommunala öppenvården. Insatser inom öppenvården är avgiftsfria. Om öppenvårdsinsatserna är otillräckliga kan vi göra en särskild prövning för att erbjuda dig vård på behandlingshem eller ett stödboende. Vistelse på behandlingshem eller stödboende innebär en viss egenavgift.

Du som bor i Tyresö kommun kan fritt och anonymt delta i Måsens
tolvstegsbehandling, utan att registreras hos socialtjänsten.

Ring vuxenenheten för stöd

Om du behöver råd, stöd och hjälp - ring vuxenenheten på 08-578 291 00.

Vid akuta problem efter kontorstid kan du vända dig till socialjouren Sydost,
tel 08 718 76 40. Socialjourens öppettider: Måndag-torsdag 16:00-02:00
fredag 14.00-02:00, lördag-söndag 16:00-02:00.
Akuta ärenden utöver socialjourens öppettider;
Ring: 08-454 24 91.

Stöd vid beroende

 • Behandlingshem

  Ett behandlingshem ger heldygnsvård med ett strukturerat beroendeprogram.
 • Haschprogrammet

  Programmet riktar sig till dig som röker cannabis och har en vilja att försöka sluta eller göra ett längre uppehåll. Deltagandet är kostnadsfritt och du blir inte registrerad i socialregistret genom att delta i programmet.
 • Måsen

  Måsens öppenvårdsbehandling - tillfrisknande från alkoholism, kemiskt beroende och spel.
 • Stödboende

  Personer med missbruksproblem kan beviljas stödboende i olika former. Boendet är ett individuellt prövat bistånd enligt socialtjänstlagen. Tala med din handläggare på vuxenenheten för mer information.
 • Tyresö beroendemottagning

  Tyresö beroendemottagning är en del av Stockholms läns landsting- Beroendecentrum Stockholm.
 • Återfallsprevention

  Återfallspreventionskursen handlar om att lära sig hantera risker som kan leda till att man tar återfall.
Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 11 augusti 2021