Uppdrag som familjehem

Vill du göra skillnad och hjälpa ett barn vidare i livet? Då kan uppdraget familjehem kanske passa dig. Ett familjehem tar emot barn i sitt hem som av olika anledningar inte kan bo hos sin biologiska familj. Barnet bor då i familjehemmet en period av sitt liv, eller under hela uppväxten.

Familjehem – ett tryggt boende för barnet

Att ett barn flyttar till ett familjehem kan bero på många saker. Det kan handla om att barnets föräldrar av olika anledningar inte kunnat ge barnet grundläggande  trygghet och omsorg, eller att det finns missförhållanden i hemmet som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva bo i ett familjehem på grund av sitt eget mående, eller för att de inte har några föräldrar i Sverige.

Ett familjehem kan vara en person eller en familj. Våra familjehem ser väldigt olika ut, precis som barnens behov är olika. Viktigast är att familjehemmet kan erbjuda trygghet, god omsorg, utifrån barnets behov och en stabil social situation för barnet.

Ett barn kan placeras i ett familjehem efter att en utredning hos socialtjänsten är färdig. Det är arbetsmarknads- och socialnämnden, eller en domstol, som beslutar om barnet ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund, med stöd av socialtjänstlagen (SoL), men ibland behöver beslutet tas mot barnets eller vårdnadshavarnas vilja. I dessa fall görs placeringen med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Hur blir man familjehem?

För att bli familjehem utreder socialtjänsten dina och en eventuell partners förutsättningar att ta emot barn i hemmet. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerutdrag. Du kan vara ensamstående, gift eller sambo, ha biologiska barn eller inte, bo i stan eller på landet, i villa eller lägenhet, och ha fritidsaktiviteter av olika slag. Det viktiga är inte hur din familj är sammansatt, vad du gör på fritiden, eller hur du bor − utan att du har en trygg och stabil livssituation med gott om tid och ett stort engagemang för uppdraget. Inför ett uppdrag görs en matchning av barnets behov kontra familjehemmets förutsättningar att tillgodose dessa.

 

Vad ingår i uppdraget?

Familjehemmets uppgift är att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Ett familjehem kan ta emot ett eller flera barn, beroende på tid och utrymme. Det är mycket viktigt att barnet känner får en möjlighet att känna sig som en familjemedlem. Som familjehem har du tillsammans med oss på socialtjänsten och de biologiska föräldrarna ett gemensamt ansvar för barnet − ett så kallat tredelat föräldraskap. Utifrån detta kommer familjehemmet att samarbeta med socialtjänsten och, så långt det är möjligt, med de biologiska föräldrarna. Socialtjänsten har huvudansvaret för att barnet får sina behov tillgodosedda och har det bra i familjehemmet. Löpande uppföljningar sker och socialtjänsten har regelbunden kontakt både med familjehemmet och med barnet.

Som familjehem har du inte vårdnaden om barnet, utan det har vanligtvis barnets föräldrar. Familjehemmet är inte heller försörjningsskyldigt för barnet.

Hur länge pågår uppdraget?

Uppdraget pågår så länge behovet av en placering kvarstår. Ett barn kan vara placerat i ett familjehem allt från sex månader till hela deras uppväxt. Målet är i de allra flesta fall att barnen ska återförenas med sina föräldrar, men det är inte alltid möjligt. Att ta emot en placering som familjehem är ofta ett långsiktigt uppdrag, och vår önskan är att familjehemmet fortsätter att ha kontakt med barnet även efter att en placering avslutats. Det är socialtjänsten eller en domstol som beslutar om uppdraget ska avslutas.

När ett barn varit placerat i ett familjehem under två års tid övervägs om vårdnaden ska flyttas över till familjehemmet. Vid en eventuell vårdnadsöverflytt är familjehemmet fortfarande inte försörjningsskyldigt för barnet.

Stöd och ersättning

Som familjehem har du rätt till stöd och handledning. Tyresö kommun erbjuder både enskilt stöd genom din familjehemssekreterare och möjlighet att delta i en samtalsgrupp. Alla familjehem genomgår också utbildningen “Ett hem att växa i” som är framtagen av Socialstyrelsen. Våra familjehem erbjuds även regelbundet andra utbildningar och föreläsningar.

Familjehemmet får ersättning för uppdraget. Ersättningen är uppdelad i en arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodet är familjehemmets ersättning för uppdraget, medan omkostnadsdelen ska gå till barnets kostnader. Tyresö kommun följer Sveriges kommuner och regioners (SKR) rekommendationer gällande ekonomisk ersättning.

Varje år bjuder Tyresö kommun in våra familjehem till familjehemmens dag på Gröna Lund, något som brukar uppskattas mycket av både barn och familjer!

Anmäl intresse för att bli familjehem

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem för Tyresö kommun. Länk till annan webbplats.

För mer information om vad det innebär att bli familjehem är du också varmt välkommen att kontakta familjevårdsenheten! Våra socialsekreterare når du på telefon: 08-578 296 48.
Du kan också kontakta oss via e-post: familjevarden@tyreso.se

Film: Vill du göra en insats?

Se gärna vår film där flera familjer som är uppdragstagare för Tyresö kommun berättar om hur det kan vara och vad det kan innebära.

Film: Vill du göra en insats?

Sidan publicerad av: Malin Eckerbrandh
Senast uppdaterad: 15 juni 2023