Bouppteckning eller dödsboanmälan

När en person avlidit ska närmast anhörig göra en bouppteckning. Om detta inte är möjligt kan kommunen, i vissa fall, istället göra en dödsboanmälan.

Bouppteckning

När en person har avlidit ska personens närmaste anhörig göra en bouppteckning. Bouppteckningen ska lämnas in till Skatteverket inom fyra månader från dödsfallet.

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och efterlevandes tillgångar och skulder. Begravningsbyråer, juristbyråer och de flesta banker kan hjälpa till med bouppteckningen mot en kostnad. Även Skatteverket har information om bouppteckning.

Skatteverkets information om bouppteckning. Länk till annan webbplats.

Dödsboanmälan

Även om det saknas tillgångar i dödsboet ska de efterlevande göra en bouppteckning. Om de anhöriga inte kan eller förmår göra en bouppteckning kan boutredare i kommunen hjälpa till med en dödsboanmälan.

Förutsättningarna för en dödsboanmälan är att den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnaderna eller att det saknas tillgångar i dödsboet. Dödsboanmälan ersätter då bouppteckningen.

Om den avlidnes tillgångar inte täcker begravningskostnaden kan dödsboet söka ekonomiskt stöd till begravningskostnaderna. Kontakta tidsbokningen för försörjningsstöd via Servicecenter, telefon 08-578 291 00.

Dödsboanmälan sker i undantagsfall, och innebär att det blir en utredning med hembesök där de efterlevande ska ha tagit fram ett antal handlingar/uppgifter innan besöket. Kontakta Servicecenter på telefonnummer 08- 578 291 00.

Tänk på att eventuella tillgångar i dödsboet i första hand ska gå till att betala begravningskostnaderna. Om dödsboet har tillgångar som inte täcker samtliga skulder, är det viktigt att stoppa alla utbetalningar, tills begravningskostnaderna betalats. Hyran kan betalas. Om det inte finns pengar till hyran, får man be hyresvärden vänta på pengarna.

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 februari 2022