Jourhem

Ett jourhem tar emot barn i sitt hem då barnet av olika anledningar behöver skydd eller stöd och inte kan bo hos sin biologiska familj. Barnet placeras med kort varsel i jourhemmet och bor där under en begränsad tidsperiod.

Jourhem − ett tillfälligt hem för barnets bästa

Placering i jourhem kan göras av olika orsaker. Det kan handla om att barnets föräldrar av olika anledningar inte kan ta hand om barnet eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. Barn kan också behöva placeras i ett jourhem på grund av sitt eget mående. Ett jourhem kan vara såväl en person som en familj.

Ett barn kan placeras i ett jourhem under den tid som en utredning hos socialtjänsten pågår. Det är arbetsmarknads- och socialnämnden, eller en domstol, som beslutar om barnet ska placeras i ett annat hem. Socialtjänsten strävar efter att det ska göras på frivillig grund, med stöd av socialtjänstlagen (SoL), men ibland behöver beslutet tas mot barnets eller vårdnadshavarnas vilja. I dessa fall görs placeringen med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

För mer information om jourhem, eller för att anmäla oro för ett barn eller en ungdom, kontakta barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp genom att ringa till Tyresö kommun på telefon: 08-578 291 00.

Vill du bli jourhem?

För att bli jourhem behöver socialtjänsten utreda den sökandes samt den sökandes eventuella partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet.

Följ oss på Instagram! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information för dig som är intresserad av att bli jourhem för Tyresö kommun.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 13 maj 2024