Boendestöd

Insatsen boendestöd är till för dig som är vuxen och har behov av personligt stöd i vardagen. Boendestöd ger dig hjälp att skapa struktur och rutiner.

Personligt utformat stöd

Boendestödet utförs av en eller två personer tillsammans med dig. Insatsen utformas efter ditt behov av stöd. Syfte med insatsen är att stärka och utveckla dina egna förmågor samt att hjälpa dig behålla funktioner du redan har. Nedan ser du exempel på några vanliga områden som du och din boendestödjare kan arbeta med.

Många personer behöver hjälp med att ordna sin vardag och skapa rutiner eller struktur. Stöd i hemmet kan vara:

 • regelbunden planering
 • skapa förutsägbarhet
 • stöd med hushållssysslor (tvätt, städ, handling, mat, vård av bostad)
 • stöd med post, ekonomi och administration

Det är många som har kontakt med olika vårdgivare och/eller myndigheter. Du kan få stöd med att:

 • ta kontakt med vårdgivare eller myndigheter som du saknar idag
 • boka möten
 • förbereda dig inför möten
 • stöd under och efter möten
 • sammanfatta information och få en överblick över dina vård- och myndighetskontakter

Du som har behov av att få hjälp med att utveckla ditt eget sociala sammanhang eller förstärka ditt nätverk kan få stöd med det. Insatsen arbetar med att stödja dig till att bryta social isolering och skapa relationer eller sammanhang som du önskar. Du kan exmepelvis:

 • få stöd med att ta kontakt med föreningar eller organisationer
 • göra aktiviteter som stärker ditt engagemang och deltagande i samhället
 • samtala med en annan person kring situationer i din vardag

En boendestödjare kan stötta dig med olika praktiska situationer som:

 • att söka alternativa boenden
 • att träna på att åka med kollektivtrafik
 • att du kan ta dig till vård/friskvård
 • att du kan ta dig till arbete/sysselsättning/studier/arbetsträning

En biståndsbedömd insats

Boendestöd är en insats som kan ges efter en bedömning av handläggare
hos socialtjänsten. Det innebär att du:

 1. Behöver ansöka om insats
 2. Deltar i en utredning
 3. Har behov av insats för att uppnå en skälig levnadsnivå
 4. Vill ta emot stöd

Du väljer själv

Boendestöd är en insats där du själv kan välja mellan kommunens avtalade
utförare. Mer information om vilka utförare du kan välja ser du här nedan.

Boendestöd är en kostnadsfri insats.

Så här ansöker du

Du ansöker om boendestöd genom att kontakta en socialsekreterare/handläggare via Servicecenter på telefonnummer 08-578 291 00.

Om du blir beviljad boendestöd kan du välja någon av dessa utförare: 

Hur går det till när man väljer utförare?

 • När du fått beslut om beviljat boendestöd får du information från kommunens handläggare om de olika utförare som du kan välja mellan. Det vill säga de utförare du ser här ovan.
 • När du gjort ditt val meddelar du handläggaren som i sin tur informerar utföraren.
 • Utföraren tar sedan kontakt med dig och ni kommer överens om hur och när tjänsten ska utföras.
Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 12 oktober 2023