Kommunens krav på utförare inom kundval

Tyresö kommun har kundval inom boendestöd enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Syftet är att ge medborgarna en ökad valfrihet och förbättrad kvalitet.

 • Kundvalet omfattar boendestöd enligt socialtjänstlagen.
 • Kundval innebär att du kan välja mellan olika utförare för att få den bästa möjliga kvaliteten
  på tjänsten.

Krav på utförarna

 • För att bli godkända ska utförarna uppfylla de krav som kommunen fastställt. Personalen ska bland annat ha kunskaper, utbildning och erfarenhet av de tjänster som de erbjuder.
  Utföraren ska alltid utse en ansvarig boendestödjare till dig och upprätta en
  genomförandeplan tillsammans med dig. I genomförandeplanen ska det bland annat framgå när och hur insatsen ska genomföras.
 • Kommunen har det yttersta ansvaret för boendestödet och följer därför upp kvalitén genom
  att granska både kommunala och privata verksamheter.

Kvalitetsgarantier

Alla utförare ska leva upp till Tyresö kommuns kvalitetsgarantier för omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Sidan publicerad av: Christine Salomonsson
Senast uppdaterad: 12 april 2023