Stöd för anhöriga

För dig som vårdar eller stödjer en närstående som behöver hjälp.

Om stöd för anhöriga

 • Anhörigcafé

  Anhörigcaféet i Tyresö är en mötesplats för dig som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.
 • Anhörigdagen

  Är du anhörig och tar hand om din närstående kan du få stöd och avlastning. På anhörigdagen får du veta vilken hjälp du kan få. Fredag den 6 oktober är du välkommen till Tyresö centrum för att möta olika utställare. Du kommer även kunna delta i olika föreläsningar på biblioteket i Tyresö centrum.
 • Anhöriggrupper

  I anhöriggrupperna, som leds av Tyresö kommuns anhörigkonsulent, får du träffa andra anhöriga i en liknande situation. Här får du råd och stöd, möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera olika utmaningar i vardagen.
 • Anhörigkonsulent

  Är du anhörig och stöttar en närstående som är äldre eller långvarigt sjuk? Eller har du en närstående som har en funktionsnedsättning? Då finns Tyresö kommuns anhörigkonsulent som ett stöd för dig.
 • Anhörig till person med beroende

 • Anhörig till person med funktionsnedsättning

  Om din närstående har en funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk kan du som anhörig behöva stöd i olika former, för att orka stötta.
 • Anhörig till äldre person

  De flesta av oss kommer någon gång i livet stötta en närstående. Anhöriga står ofta för en stor del av omsorgen av närstående, och gör dagligen betydelsefulla insatser. Du som hjälper en närstående som är äldre, kan ibland behöva eget stöd för att orka. Stödet kan ske på olika sätt − och finns till för att du ska kunna vila och få möjlighet till egen tid.
 • Avlösarservice

  Avlösarservice innebär att du får avlösning i hemmet. Det kan du få för att du ska få tid för dig själv och övriga familjemedlemmar.
 • Korttidsplats

  Korttidsplats kan beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Korttidsplats används om behov av omsorg inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Korttidsplatserna kan även användas som avlastning för de som vårdas i hemmet av anhörig.
 • Korttidstillsyn skolungdom

  Korttidstillsyn för skolungdomar är till för den som behöver tillsyn före eller efter skoldagen och under loven.
Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 8 december 2023

Hitta på sidan