Stöd för anhöriga

För dig som vårdar eller stödjer en närstående som behöver hjälp.

Om stöd för anhöriga

 • Anhörigcafé

  Anhörigcaféet i Tyresö är en mötesplats för dig som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.
 • Anhörig till person med beroende

  Om du är anhörig till en person med missbruksproblem kan du få stöd och råd.
 • Anhörig till person med funktionsnedsättning

  Om din närstående har en fysisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller är långvarigt sjuk kan du också behöva stöd i olika former för att orka stötta.
 • Anhörig till äldre person

  Om du vårdar eller stödjer en äldre person kan du få råd och stöd i din situation.
 • Avlösarservice

  Avlösarservice innebär att du får avlösning i hemmet. Det kan du få för att du ska få tid för dig själv och övriga familjemedlemmar.
 • Korttidsplats

  Korttidsplats kan beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Korttidsplats används om behov av omsorg inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Korttidsplatserna kan även användas som avlastning för de som vårdas i hemmet av anhörig.
 • Korttidstillsyn skolungdom

  Korttidstillsyn för skolungdomar är till för den som behöver tillsyn före eller efter skoldagen och under loven.
 • Studiecirkel för föräldrar till barn med NPF

  Tyresö kommun anordnar under hösten 2019 och vintern 2020 studiecirkeln "Egen styrka", som ger dig som förälder till ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) möjlighet att träffa andra föräldrar till barn med NPF-diagnos. Genom studiecirkeln vill vi fånga upp föräldrars önskan om att träffa andra i en liknande situation samt erbjuda erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling inom området.
Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 28 september 2018
Upp

Hitta på sidan