Stöd för anhöriga

För dig som vårdar eller stödjer en närstående som behöver hjälp.

Om stöd för anhöriga

 • Anhörigcafé

  Anhörigcaféet i Tyresö är en mötesplats för dig som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.
 • Anhörig till person med beroende

  Om du är anhörig till en person med missbruksproblem kan du få stöd och råd.
 • Anhörig till person med funktionsnedsättning

  Om din närstående har en fysisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller är långvarigt sjuk kan du också behöva stöd i olika former för att orka stötta.
 • Anhörig till äldre person

  Om du vårdar eller stödjer en äldre person kan du få råd och stöd i din situation.
 • Avlösarservice

  Avlösarservice innebär att du får avlösning i hemmet. Det kan du få för att du ska få tid för dig själv och övriga familjemedlemmar.
 • Korttidsplats

  Korttidsplats kan beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Korttidsplats används om behov av omsorg inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Korttidsplatserna kan även användas som avlastning för de som vårdas i hemmet av anhörig.
 • Korttidstillsyn skolungdom

  Korttidstillsyn för skolungdomar är till för den som behöver tillsyn före eller efter skoldagen och under loven.
Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 28 september 2018

Hitta på sidan