Anhörigcafé

Anhörigcaféet i Tyresö är en mötesplats för dig som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

Anhörigcafé

Vi träffas regelbundet för att dela erfarenheter, utvecklas och stötta varandra.

Första timmen diskuterar vi ett specifikt anhörigrelaterat tema, kring vilket vi gör aktiviteter och exempelvis bjuder in föreläsare. Därefter fika till självkostnadspris.

Träffar 2021

Onsdag 1 september kl. 13-15
Tema: Ekonomi och budget; vilken hjälp kan du få av kommunen? Föreläsare Gert Johansson, budget- och skuldrådgivare på Tyresö kommun.

Onsdag 20 oktober kl. 13-15
Tema: Stöd i samhället. Föreläsare Julia Lenberg, uppsökare och ansvarig för att informera om kommunens stöd inom äldreomsorg.

Onsdag 3 november kl. 13-15
Tema: ACT, en stresshanteringsmetod för att minska psykisk ohälsa och stress. Föreläsare John Henriksson, förvaltningschef äldre- och omsorgsförvaltningen.

Onsdag 8 december kl. 13-15
Tema: Internet; hur söker man bäst upp information på ett enkelt och bra sätt?Föreläsare kommer att vara en representant från Seniornet.

Plats

Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus C, caféet. 

Föranmälan krävs ej.

Välkomna!

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 20 augusti 2021