Anhörigcafé

Anhörigcaféet i Tyresö är en mötesplats för dig som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

Anhörigcafé

Vi träffas regelbundet för att dela erfarenheter, utvecklas och stötta varandra.

Första timmen diskuterar vi ett specifikt anhörigrelaterat tema, kring vilket vi gör aktiviteter och exempelvis bjuder in föreläsare. Därefter fika till självkostnadspris.

Träffar våren 2023

Onsdag den 1 februari
Välkommen till en broderiberättelse om anhörigskap! Många gånger kan vi inte välja i livet. Det som händer oss, det händer. Men vad gör vi då? Och hur mår vi? Med nål och tråd har Åsa Hansson undersökt hur det kan vara att leva tillsammans som anhörig och närstående när någon behöver extra stöd. Upplev både broderi-utställningen och lyssna på Åsas personliga berättelse.

Onsdag den 1 mars
Seniorambassadör Mari Larsson kommer och delar med sig av sin berättelse om hur hon som anhörig hanterade att på en sekund bli mamma till sin mamma och pappa, hur hennes liv förändrades när hon genom ett telefonsamtal fick veta att hennes mamma hade fått en stroke. Samtidigt behövde hon börja hantera sin pappas demenssjukdom. Från att ha haft sitt vanliga liv med föräldrar som hade sitt eget liv till en ny vardag med att vara ansvarig för sina föräldrars liv.

Onsdag den 5 april
Depression och ångest är vanligt i alla åldrar. Det är så pass vanligt att vi kan tala om det som folkhälsosjukdomar. Förekomsten av depression är vanligare bland äldre än yngre. Du som är anhörig är oftast den som först märker symtom på depression och ångest. Det kan även bli så att du som anhörig själv drabbas av depression och ångest genom den belastning och oro det kan innebära att vara anhörig. Kom och lyssna på professor och överläkare Ingmar Skoogs inspelade föreläsning där han bland annat berättar om behandlingar och förebyggande åtgärder.

Onsdag den 3 maj
Har du en närstående som drabbats av demenssjukdom? Välkommen att lyssna på Edna Alsterlund som berättar om tiden när hon vårdade sin make, förre världsmästaren i tungviktsboxning Ingemar ”Ingo” Johansson, som drabbats av för tidig demenssjukdom, Alzheimers. Edna berättar öppenhjärtligt men också med stor respekt, mycket humor och kärlek hur tillvaron blir en kamp för att få livet att fungera. Hon beskriver anhörigvårdarens svåra situation och den drabbades totala utsatthet.

Tid

Alla träffar är kl 13 – 15.

Plats

Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus C, caféet. 

Föranmälan krävs ej.

Välkomna!

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 5 januari 2023