Anhörigcafé

Anhörigcaféet i Tyresö är en mötesplats för dig som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

OBS: Anhörigcaféets träffar under våren är inställda.
Anledningen är att evenemanget bedöms innebära en ökad risk för smittspridning av coronaviruset (covid-19). Tyresö kommun genomför en riskanalys av samtliga planerade evenemang och genomför endast de evenemang som enligt Folkhälsomyndighetens riskanalys inte anses leda till en ökad risk för smittspridning.

Anhörigcafé

Vi träffas regelbundet för att dela erfarenheter, utvecklas och stötta varandra.

Första timmen diskuterar vi ett specifikt anhörigrelaterat tema, kring vilket vi gör aktiviteter och exempelvis bjuder in föreläsare. Därefter fika till självkostnadspris.

Vårens träffar 2020

8 januari kl. 13-15
Uppstart inför året.

5 februari kl. 13-15
Jurist Anna Enochsson besöker oss och informerar om bland annat framtidsfullmakt och testamente.

4 mars kl. 13-15
Tema: Hälsopedagog Marianne Victorin kommer och ger oss råd om vikten av att träna balans och vara i rörelse. Vi får lära oss att göra en ” 4-punkts övning”.

1 april kl. 13-15 OBS: Inställt! Läs mer längst upp på denna sida.
Tema: Att vara anhörig och vuxensyskon till personer med funktionsnedsättning. Liselott Videla berättar.

6 maj kl. 13-15 OBS: Inställt! Läs mer längst upp på denna sida.
Tema: Auli Metsänsalo, digital strateg på Tyresö kommun, kommer och berättar hur kommunen anammar den nya digitala tekniken i ordinärt och särskilt boende, och hur detta även påverkar anhöriga på ett positivt sätt.

3 juni kl. 13-15 OBS: Inställt! Läs mer längst upp på denna sida.
Tema: Tyresöradions programmakare, tillika läkare Lena Hjelmerus samtalar med oss om vikten av läkemedelsuppföljning med mera.

Plats
Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus C, caféet. 

Föranmälan krävs ej.

Välkomna!

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 5 maj 2020
Upp