Anhörigcafé

Anhörigcaféet i Tyresö är en mötesplats för dig som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar vardagen på egen hand.

Anhörigcafé

Vi träffas regelbundet för att dela erfarenheter, utvecklas och stötta varandra.

Första timmen diskuterar vi ett specifikt anhörigrelaterat tema, kring vilket vi gör aktiviteter och exempelvis bjuder in föreläsare. Därefter fika till självkostnadspris.

Träffar hösten 2022

Onsdag den 7 september
Friskvårdsinspektören Marianne föreläser om temana ergonomi, friskvård och egenvård. Hur kan du påverka din och din anhöriges hälsa positivt? Marianne berättar och delar med sig av enkla tips och övningar. Hon kommer att gå igenom allt från vad du ska tänka på när du väljer skor, hur du kommer ner i varv, till vad som är bra att tänka på när du står upp.

Onsdag den 5 oktober
Är du anhörig till en person som behöver stöd? Åsa Bratt, enhetschef för myndighetsutövning SoL berättar om hennes och enhetens roll för Tyresöbor. Hon kommer beskriva hur deras arbete är uppbyggt samt vilket stöd man kan få från kommunen.

Onsdag den 2 november
Att vi sörjer beror på att någon/något som funnits i våra liv inte längre finns. Det väcker många känslor och vi uttrycker dessa och vår sorg på olika sätt. Det kan ta tid att känna igen sig själv. Det påverkar både kropp och själ. Sorg är ingen sjukdom som ska behandlas utan en process som behöver bemötas. Diakonen Charlotte har många års erfarenhet som sorgstöd, kom för att få ta del av hennes tankar om de olika faserna och uttrycken som kan uppstå i sorgens spår.

Onsdag den 7 december
Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdös verksamhetschef Veronica Nordlander informerar om brott mot äldre samt brottsofferjourens verksamhet. Hon kommer att berätta om vanliga brott mot äldre såsom bedrägeri och kränkningar. Du som deltar kommer även få information om hur man kan skydda sig och sin anhörig mot olika brott samt hur man som anhörig kan stötta och hjälpa den som blivit utsatt för brott. Allt stöd som Brottsofferjouren erbjuder till brottsoffer, vittnen och anhöriga är kostnadsfritt att ta del av.

Tid

Alla träffar är kl 13 – 15.

Plats

Kulturcentrum Kvarnhjulet, hus C, caféet. 

Föranmälan krävs ej.

Välkomna!

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 29 augusti 2022