Anhörig till äldre person

De flesta av oss kommer någon gång i livet stötta en närstående. Anhöriga står ofta för en stor del av omsorgen av närstående, och gör dagligen betydelsefulla insatser. Du som hjälper en närstående som är äldre, kan ibland behöva eget stöd för att orka. Stödet kan ske på olika sätt − och finns till för att du ska kunna vila och få möjlighet till egen tid.

Anhörigkonsulent

Genom att kontakta anhörigkonsulenten kan du som anhörig få enskilda stöttande samtal för att orka vidare, och få värdefulla råd.

Du kan också vända dig till anhörigkonsulenten för att få information om det samlade stöd och de insatser som kommunen kan erbjuda. Här får du även vägledning för att veta vart du ska vända dig för stöd där kommunens ansvar slutar, då myndigheter, sjukvården samt föreningar och frivilligorganisationer också kan erbjuda stöd och aktiviteter för dig som anhörig.

Insatser för din närstående

Din närstående kan för sin del ansöka om insatser som också blir avlastande för dig. Kontakta en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, telefon: 08-578 291 00, för att ansöka om stöd och hjälpinsatser.

Stöd för anhörig till äldre

 • Anhörigvårdarkort

  Anhörigvårdarkortet fungerar som säkerhet och trygghet. Där finns information vem som ska kontaktas vid akut sjukdom eller olycka.
 • Avlösarservice

  Avlösarservice innebär att du får avlösning i hemmet. Det kan du få för att du ska få tid för dig själv och övriga familjemedlemmar.
 • Dagverksamhet

  Tyresö kommun bedriver dagverksamhet för personer med demenssjukdomar och kognitiva funktionsnedsättningar. På dagverksamheten utformar vi dagen efter våra gästers behov och intressen.
 • Korttidsplats

  Korttidsplats kan beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Korttidsplats används om behov av omsorg inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Korttidsplatserna kan även användas som avlastning för de som vårdas i hemmet av anhörig.
 • Omvårdnadsbidrag

  Om en anhörig vårdar en närstående i hushållet kan den närstående ansöka om omvårdnadsbidrag.
 • Trygghetslarm

  Om du ofta oroar dig för att till exempel ramla, kan ett trygghetslarm vara ett bra alternativ.
Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 8 februari 2024