Anhörig till äldre person

Om du vårdar eller stödjer en äldre person kan du få råd och stöd i din situation.

Du kan också skaffa ett Anhörigvårdarkort att ha med dig. I kortet finns viktiga uppgifter i händelse av sjukdom till exempel.

Din närstående kan för sin del söka olika insatser som också blir en hjälp till dig.

Så här söker du hjälp

Ring en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, tel: 08-578 291 00, för att söka stöd och hjälpinsatser.

Stöd för anhörig till äldre

 • Anhörigvårdarkort

  Anhörigvårdarkortet fungerar som säkerhet och trygghet. Där finns information vem som ska kontaktas vid akut sjukdom eller olycka.
 • Avlösarservice

  Avlösarservice innebär att du får avlösning i hemmet. Det kan du få för att du ska få tid för dig själv och övriga familjemedlemmar.
 • Dagverksamhet

  På dagverksamheten utformar vi dagen efter våra gästers behov och intressen.
 • Korttidsplats

  Korttidsplats kan beviljas vid tillfälligt behov av omsorg och vård. Korttidsplats används om behov av omsorg inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Korttidsplatserna kan även användas som avlastning för de som vårdas i hemmet av anhörig.
 • Omvårdnadsbidrag

  Om en anhörig vårdar en närstående i hushållet kan den närstående ansöka om omvårdnadsbidrag.
 • Trygghetslarm

  Om du ofta oroar dig för att till exempel ramla, kan ett trygghetslarm vara ett bra alternativ.
Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 21 december 2020

Hitta på sidan