Anhörigdagen den 6 oktober

Är du anhörig och tar hand om din närstående kan du få stöd och avlastning. På anhörigdagen får du veta vilken hjälp du kan få. Fredag den 6 oktober är du välkommen till Tyresö centrum för att möta olika utställare. Du kommer även kunna delta i olika föreläsningar på biblioteket i Tyresö centrum.

Glad mamma och syster pratar på stock i park

Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella Anhörigdagen den 6 oktober. Dagen instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund 2005.

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne.

Är du anhörig och tar hand om din närstående? Du kan få stöd och avlastning. Vi berättar mer om vilken hjälp du kan få.

Årets utställare

I år kan du besöka flera olika föreningar och organisationer för att få mer information. Dessa utställare är:

 • Tyresö väntjänst
 • Träffpunkten Kopp och själ
 • Digital fixarservice
 • Attention
 • Mirum
 • Bergfotens fritidsgård
 • Vuxenenheten - Måsen
 • Passalen
 • Tyresö demensförening
 • Projektet God och nära vård

Tid: kl 14.30-18.00.

Plats: Tyresö centrum, nedanför rulltrapporna.

Årets föreläsningar

 • Kl 14.00 – 14.55, Taktil massage med Marianne Victorin
  Friskvårdskonsulenten Marianne Victorin lär ut massagemetoden taktil massage.
  Vår föreläsare lär ut lugnande massage som är vård i form av beröring. Behovet av beröring ökar när vi är sjuka eller har skadat oss. Genom beröring med ett lugnt jämnt tryck aktiveras hormoner som ger en lugnade och rogivande effekt. Med den här massagemetoden kan du öka välmående och livskvalitén hos din närstående. Marianne lär ut fem olika grepp på händerna som du sedan kan använda på olika kroppsdelar. Du kan använda massagen på din närstående för att skapa trygghet och lindra smärta.

 • Kl 15.00 – 15.20, Tyresö kommuns vuxenenhet om anhörigstöd
  Behandlare på Måsens öppenvårdsbehandling föreläser om vad anhörigproblematik och medberoende är och hur vi kan hjälpa till. Vi ser att hela familjer kan drabbas när en närstående är sjuk och att anhöriga ofta är en eftersatt grupp i vårt samhälle. Vi på Måsen vill ge anhöriga en plats att bli hörda, sedda och bekräftade samt få verktyg och styrka att själva må bättre och kunna sätta gränser för att hjälpa både sig själv och sin närstående.

 • Kl 15.25 – 16.25, Mindfulness med Satu Bermell
  Satu Bremell är terapeut med kognitiv och filosofisk inriktning och ger genom sitt företag Probalans en föreläsning om mindfulness. Mindfulness eller medveten närvaro är en form av träning som består av att rikta sin uppmärksamhet på det vi vill och behålla den. Metoden innebär att man lär sig praktiska meditationsövningar som ökar medvetenheten om kropp, andning, känslor och tankar. Under föreläsningen kommer vi att prova på några övningar. Inga förkunskaper behövs.

 • Kl 16.30 – 17.15, Stöd till familjer som har barn med funktionsnedsättning
  Mona Pihl, möjliggörare på Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Varinia Salazar Bobadilla, vård- och stödsamordnare i Tyresö kommun kommer att berätta om det speciella anhörigskap som det innebär att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning och beskriva exempel på vilket stöd samhället kan ge.

Plats: Alla föreläsningar hålls i Programrummet på biblioteket i Tyresö centrum.

Arrangör: Tyresö kommun

Ingen föranmälan krävs.
Varmt välkomna!

Sidan publicerad av: Marielle Landell
Senast uppdaterad: 22 september 2023