Anhöriggrupper

I anhöriggrupperna, som leds av Tyresö kommuns anhörigkonsulent, får du träffa andra anhöriga i en liknande situation. Här får du råd och stöd, möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera olika utmaningar i vardagen.

Två kvinnor som kramar en hund

Om du känner dig osäker på vad det innebär att vara med i en anhöriggrupp eller vill ha mer information går det bra att boka in ett första, enskilt möte tillsammans med kommunens anhörigkonsulent.

Välkommen till en anhöriggrupp för dig som är anhörig till ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Varje träff har ett tema och under träffarnas gång kommer vi bland annat diskutera ämnen som handlar om känslor kopplade till anhörigskapet.

Anhörigcirkeln leds av Tyresö kommuns anhörigkonsulent och vård- och stödsamordnare.

Gruppen startar vid tillräckligt många anmälningar. Anmälan görs via e-post till anhorigkonsulent@tyreso.se.

Välkommen till en anhöriggrupp för dig som är anhörig till en tonåring med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Varje träff har ett tema och under träffarnas gång kommer vi bland annat diskutera ämnen som handlar om känslor kopplade till anhörigskapet.

Gruppen startar vid tillräckligt många anmälningar. Anmälan görs via e-post till anhorigkonsulent@tyreso.se.

Välkommen till en anhörigcirkel för dig som är anhörig till någon som är förälder till ett vuxet barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Varje träff har ett tema och under träffarnas gång kommer vi bland annat diskutera ämnen som handlar om känslor kopplade till anhörigskapet och hur det är när ens närstående inte längre bor kvar hemma.

Gruppen startar vid tillräckligt många anmälningar. Anmälan görs via e-post till anhorigkonsulent@tyreso.se.

Välkommen till en anhörigcirkel för dig som är anhörig till någon som bor på gruppbostad enligt LSS. Varje träff har ett tema och under träffarnas gång kommer vi bland annat diskutera ämnen som handlar om känslor kopplade till anhörigskapet och hur det är när ens närstående inte längre bor kvar hemma.

Gruppen startar vid tillräckligt många anmälningar. Anmälan görs via e-post till anhorigkonsulent@tyreso.se.

Välkommen till en grupp som vänder sig till anhöriga som vårdar någon i hemmet på grund av långvarig sjukdom eller demenssjukdom. Vi utgår ifrån materialet I nöd och lust som Bräcke diakoni tagit fram. Vi kommer att träffas under fem tillfällen i kommunhuset.

Gruppen startar vid tillräckligt många anmälningar. Anmälan görs via e-post till anhorigkonsulent@tyreso.se.

Välkommen till en anhöriggrupp för dig som är anhörig till en person som är långvarigt sjuk. Gruppen vänder sig till anhöriga till någon med exempelvis stroke, Parkinson, ALS, cancer eller annan långvarig sjukdom (ej demenssjukdom). Vi träffas vid fem tillfällen.

Gruppen startar vid tillräckligt många anmälningar. Anmälan görs via e-post till anhorigkonsulent@tyreso.se.

Välkommen till en anhöriggrupp för dig som har en partner som bor på ett vård- och omsorgsboende. Vi träffas vid fem tillfällen.

Gruppen startar vid tillräckligt många anmälningar. Anmälan görs via e-post till anhorigkonsulent@tyreso.se.

Välkommen till en anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon med demenssjukdom/kognitiv sjukdom. Vi träffas vid fem tillfällen i kommunhuset.

Gruppen startar vid tillräckligt många anmälningar. Anmälan görs via e-post till anhorigkonsulent@tyreso.se.

Det finns även anhöriggrupper för dig som lever nära någon med missbruksproblem. Läs mer om Måsens anhöriggrupp

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 28 maj 2024

Hitta på sidan