Anhörigkonsulent

Är du anhörig och stöttar en närstående som är äldre eller långvarigt sjuk? Eller har du en närstående som har en funktionsnedsättning? Då finns Tyresö kommuns anhörigkonsulent som ett stöd för dig.

Genom att kontakta anhörigkonsulenten kan du som anhörig få enskilda stöttande samtal för att orka vidare, och få värdefulla råd. Anhörigkonsulenten kan också ge dig information om det samlade stöd och de insatser som kommunen kan erbjuda. Du får även vägledning för att veta vart du ska vända dig för stöd där kommunens ansvar slutar, då myndigheter, sjukvården samt föreningar och frivilligorganisationer också kan erbjuda stöd och aktiviteter för dig som anhörig.

Anhörigkonsulenten erbjuder

  • Informativa samtal
  • Stödsamtal
  • Vägledning
  • Anhöriggrupper
  • Föreläsningar

Vilka kan få stöd av anhörigkonsulenten?

Anhörigkonsulenten kan hjälpa dig som stöttar och vårdar en närstående som:

  • har en funktionsnedsättning
  • är långvarigt sjuk
  • är äldre

Kostnadsfritt

Anhörigstödet är kostnadsfritt och kräver inget beslut från biståndshandläggare. Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt och det görs ingen registrering eller journalföring.

Kontakt

Anhörigkonsulenten i Tyresö kommun heter Marika Skarpenhed. Varmt välkommen att kontakta Marika för stöd, rådgivning och information.

E-post: anhorigkonsulent@tyreso.se
Telefon: 08-578 298 78

Tala in ett meddelande på telefonsvararen om du inte får svar när du ringer, så blir du uppringd.

Övrigt anhörigstöd i Tyresö kommun

Stöd för dig som stöttar och vårdar en äldre person
Stöd för dig som stöttar och vårdar en person med funktionsnedsättning
Stöd för dig som stöttar och vårdar en anhörig med beroendesjukdom

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 23 april 2024