Anhörig till person med funktionsnedsättning

Om din närstående har en funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk kan du som anhörig behöva stöd i olika former, för att orka stötta.

Genom kommunen kan du få råd och stöd i din situation, och din närstående kan för sin del söka olika insatser - vilket också blir en hjälp till dig.

Anhörigkonsulent

Anhöriga står ofta för en stor del av omsorgen av närstående, och gör dagligen en betydelsefull insats. Du som anhörig kan få råd och stöd av kommunens anhörigkonsulent.

Genom att kontakta anhörigkonsulenten kan anhöriga som har behov, få enskilda stöttande samtal för att orka vidare och få värdefulla råd. Tyresöborna kan också vända sig till anhörigkonsulenten för att få information om det samlade stöd och de insatser som kommunen kan erbjuda. Du kan också få vägledning för att veta vart du ska vända dig för stöd där kommunens ansvar slutar, då myndigheter, sjukvården samt föreningar och frivilligorganisationer också kan erbjuda stöd och aktiviteter för dig som anhörig.

Så här söker du stöd från anhörigkonsulenten

Tyresös anhörigkonsulent heter Marika Skarpenhed. Du är varmt välkommen att kontakta Marika.

Telefon: 08-578 298 78
E-post: marika.skarpenhed@tyreso.se

Läs mer om anhörigkonsulentens stöd

Insatser för din närstående

Din närstående kan för sin del ansöka om insatser - vilket också blir en hjälp till dig. Kontakta en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, tel: 08-578 291 00, för att ansöka om stöd och hjälpinsatser.

Länkar med relaterad information för dig som anhörig:

Handbok för anhöriga Länk till annan webbplats.

Nationellt kompetenscentrum Länk till annan webbplats.

Region Stockholm, habilitering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tyresö Väntjänst Länk till annan webbplats.

Riksförbundet Attention Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 3 februari 2023