Anhörig till person med funktionsnedsättning

Om din närstående har en fysisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller är långvarigt sjuk kan du också behöva stöd i olika former för att orka stötta.

Genom kommunen kan du få råd och stöd i din situation, och din närstående kan för sin del söka olika insatser - vilket också blir en hjälp till dig.

Så här söker du stöd

Kontakta en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, för att söka hjälpinsatser och stöd.

Om din anhörig har en demenssjukdom och du eller ni behöver stöd, kan ni också kontakta demenssjuksköterska Lena Nylund, tel: 08-578 298 78.
E-post: lena.nylund@tyreso.se

Länkar med relaterad information för dig som anhörig:
Anhörigas riksförbundlänk till annan webbplats

Handbok för anhörigalänk till annan webbplats

Unganhöriglänk till annan webbplats

Nationellt kompetenscentrumlänk till annan webbplats

Region Stockholm, habiliteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdguidenlänk till annan webbplats

Tyresö Väntjänstlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 5 maj 2020
Upp

Hitta på sidan