Anhörig till person med funktionsnedsättning

Om din närstående har en fysisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller är långvarigt sjuk kan du också behöva stöd i olika former för att orka stötta.

Genom kommunen kan du få råd och stöd i din situation, och din närstående kan för sin del söka olika insatser - vilket också blir en hjälp till dig.

Så här söker du stöd

Kontakta en handläggare på förvaltningen för liv och hälsa, för att söka hjälpinsatser och stöd.

Om din anhörig har en demenssjukdom och du eller ni behöver stöd, kan ni också kontakta demenssjuksköterska Lena Nylund, tel: 08-578 298 78.
E-post: lena.nylund@tyreso.se

Länkar med relaterad information för dig som anhörig:
Anhörigas riksförbundlänk till annan webbplats

Handbok för anhörigalänk till annan webbplats

Unganhöriglänk till annan webbplats

Nationellt kompetenscentrumlänk till annan webbplats

Region Stockholm, habiliteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdguidenlänk till annan webbplats

Tyresö Väntjänstlänk till annan webbplats

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 27 september 2019
Upp

Hitta på sidan