Ekonomi, bistånd och avgifter

För dig som vill ha stöd och råd kring privatekonomi.

Om ekonomi, bistånd och avgifter

 • Avgifter

  Här hittar du de avgifter som gäller för insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, samt för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 • Förtur till bostad

  Fr.o.m. mitten av december 2020 till mitten av maj 2021 kommer förtursverksamheten vara stängd på grund av personalbrist. Det går fortfarande att skicka in en ansökan, men alla ansökningar som inkommer under denna period kommer inte att behandlas förrän i maj 2021 Många vänder sig till socialtjänsten och det kommunala bostadsbolaget i hopp om att få förtur till en bostad. Här följer information om vad som kan utgöra en grund för att bli beviljad en förtur, vad som inte är förtursskäl samt hur beslutsgången går till.
 • God man och förvaltare

  God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
 • Ekonomiskt bistånd

  Om din ekonomiska situation är sådan att du inte ser någon möjlighet att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd.
 • Budget- och skuldrådgivning

  Orolig över att pengarna inte ska räcka till? Du är inte ensam. Många i Tyresö lever med ansträngd ekonomi. Men det finns hjälp att få. Och du kan enkelt skaffa dig ekonomisk överblick på egen hand.
 • Konsumentrådgivning

  Kommunens konsumentvägledning kan svara på frågor som till exempel rör köp av varor och tjänster, reklamationer och hur du bestrider ett felaktigt krav.
Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 28 september 2018

Hitta på sidan