Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Ekonomi, bistånd och avgifter

För dig som vill ha stöd och råd kring privatekonomi.

Om ekonomi, bistånd och avgifter

 • Avgifter

  Här hittar du de avgifter som gäller för insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, samt för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 • Förtur till bostad

  Många vänder sig till socialtjänstenoch det kommunala bostadsbolaget i hopp om att få förtur till en bostad. Här följer information om vad som kan utgöra en grund för att bli beviljad en förtur, vad som inte är förtursskäl samt hur beslutsgången går till.
 • God man och förvaltare

  God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
 • Ekonomiskt bistånd

  Om din ekonomiska situation är sådan att du inte ser någon möjlighet att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd.
 • Budget- och skuldrådgivning

  Tyresö kommun erbjuder ekonomisk rådgivning som är opartisk och kostnadsfri. Rådgivningen riktar sig inte bara till dig som hamnat i skuldfällan. Även du som känner oro över vardagens utgifter och vill få kontroll kan få hjälp.
 • Konsumentrådgivning

  Kommunens konsumentvägledare kan ge dig vägledning eller svara på frågor som till exempel rör köp av bostad, reklamationer eller internetköp.
Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 28 september 2018
Upp

Hitta på sidan