Ekonomi, bistånd och avgifter

För dig som vill ha stöd och råd kring privatekonomi.

Om ekonomi, bistånd och avgifter

 • Avgifter

  Här hittar du de avgifter som gäller för insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, samt för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 • Förtur till bostad

  Många vänder sig till socialtjänsten och det kommunala bostadsbolaget i hopp om att få förtur till en bostad. Här kan du läsa om vad som kan utgöra en grund för att bli beviljad en förtur, vad som inte är skäl till förtur samt hur beslutsgången går till. Observera att för närvarande tar Tyresö Bostäder inte emot några ansökningar om förtur till bostad.
 • God man och förvaltare

  God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
 • Ekonomiskt bistånd

  Om din ekonomiska situation är sådan att du inte ser någon möjlighet att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd.
 • Budget- och skuldrådgivning

  Orolig över att pengarna inte ska räcka till? Det finns hjälp att få. Om du vill ha personlig hjälp kan du kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare. Men du kan också enkelt skaffa dig ekonomisk överblick på egen hand.
 • Konsumentrådgivning

  Kommunens konsumentvägledning kan svara på frågor som till exempel rör köp av varor och tjänster, reklamationer och hur du bestrider ett felaktigt krav. Vi ger även råd för klimatsmartare konsumtion.
Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 15 april 2024

Hitta på sidan