Ekonomi, bistånd och avgifter

För dig som vill ha stöd och råd kring privatekonomi.

Om ekonomi, bistånd och avgifter

 • Avgifter

  Här hittar du de avgifter som gäller för insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, samt för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
 • Förtur till bostad

  Många vänder sig till socialtjänsten i hopp om att få förtur till en bostad. Socialtjänsten har dock inga bostäder, och kan inte hjälpa till i sökandet.
 • God man och förvaltare

  God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
 • Ekonomiskt bistånd

  Om din ekonomiska situation är sådan att du inte ser någon möjlighet att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd.
 • Budget- och skuldrådgivning

  Tyresö kommun erbjuder ekonomisk rådgivning som är opartisk och kostnadsfri. Rådgivningen riktar sig inte bara till dig som hamnat i skuldfällan. Även du som känner oro över vardagens utgifter och vill få kontroll kan få hjälp.
 • Konsumentrådgivning

  Kommunens konsumentvägledare kan ge dig vägledning eller svara på frågor som till exempel rör köp av bostad, reklamationer eller internetköp.
Sidan publicerad av: Josephine Uppman
Senast uppdaterad: 28 september 2018
Upp

Hitta på sidan