Information om förtur

Många vänder sig till socialtjänsten och det kommunala bostadsbolaget i hopp om att få förtur till en bostad. Här kan du läsa om vad som kan utgöra en grund för att bli beviljad en förtur, vad som inte är skäl till förtur samt hur beslutsgången går till.

Observera att för närvarande tar Tyresö Bostäder inte emot några ansökningar om förtur till bostad.

Tips om vad du själv kan göra för att ordna boende:

 • ställa dig i bostadskö hos flera olika hyresvärdar
 • söka bostad på andra orter i Sverige
 • fråga alla du känner om hjälp att hitta bostad
 • söka bostad via bostadsförmedlingar, andrahandsförmedlingar, Blocket, lappar i mataffärer och portar
 • ringa eller skriva direkt till privata hyresvärdar

Läs mer om vad du kan göra för att hitta boende

Det är mycket svårt att få en förtur beviljad, även om man befinner sig i en svår situation och söker förtur av sociala, medicinska eller andra skäl. Det är viktigt att känna till att förtur varken är en rättighet eller en akut lösning. 

För den som beviljas förtur tar det vanligtvis minst en månad att få ett beslut och därefter kan det dröja ytterligare ett halvår eller längre innan inflyttning kan ske beroende på omständigheterna.

Några vanliga skäl som i sig INTE är tillräckliga för att du ska få förtur:

 • att du är bostadslös
 • att du gått igenom en skilsmässa, med eller utan barn
 • att du har umgängesrätt med dina barn
 • att du har barn med en diagnos
 • att du vill flytta till Tyresö eller tidigare har bott i Tyresö
 • att du bott utomlands och vill flytta hem
 • att du upplever dina grannar eller omgivning som störande
 • att du vantrivs i ditt nuvarande boende
 • att du inte har tillräckliga köpoäng
 • att du vill komma närmare ditt arbete
 • att du har vänner och släktingar som du vill få möjlighet att bo närmare
 • att du upplever att du får eller skulle kunna få bättre allmän läkarvård

Detta krävs för att du ska kunna bli beviljad en förtur:

 • du ska ha ett svenskt personnummer
 • du ska kunna bo på egen hand i lägenhet i en hyresfastighet utan skulder, betalningsanmärkningar eller tidigare störningar
 • du ska klara samma inkomstprövning som görs för lägenheter via den reguljära kön ( att ha skuldsanering är inte ett hinder så länge den har pågått i över 1 år)
 • du ska inte ha egna möjligheter att lösa bostadsfrågan genom till exempel kötid i bostadskön eller via eget byte
 • du måste helt sakna ekonomiska möjligheter att köpa en bostad
 • det måste vara omöjligt för dig att bo i andra hand eller som inneboende
 • det ska inte vara möjligt att anpassa nuvarande boende
 • du ska ha uttömt alla andra möjligheter
 • du ska stå i Tyresö bostäders kö och vara aktivt sökande
 • du ska ha någon slags anknytning till Tyresö kommun, i annat fall ska det vara styrkt att behovet av bostad i Tyresö beror på att det är omöjligt för dig att bo någon annan stans
 • du ska kunna visa upp polisanmälan och kontakt med polisens personskydd i de fall du uppger hot som förtursskäl

Bedömning

Som regel är det ett förtursmöte per månad, utom under sommarperioden. Utifrån din ansökan och de intyg du har skickat in görs en bedömning. Kompletterande uppgifter kan ibland begäras in. Kontakt kan också tas med de personer som skrivit intygen och tidigare hyresvärdar som du lämnat som referens.

Beslut

När beslut har fattats får du ett besked skickat till dig per brev. Beslut fattas utifrån det regelverk och de riktlinjer som finns. Beslut i förtursärenden är inget myndighetsbeslut och kan inte överklagas. Däremot kan du inkomma med kompletterande handlingar i det fall du anser att du inte fick med allt från början. Din ansökan kan då behandlas en andra gång om det anses finnas skäl för detta.

Så här gör du som vill söka förtur

Skicka in en fullständigt ifylld ansökan med tillhörande intyg, som ska styrka medicinska eller sociala skäl och din inkomst. Märk kuvertet med förtursansökan.

Förtursansökan blankett , 520.1 kB.

Skicka ansökan till:

Tyresö Bostäder AB
Box 235
135 27 Tyresö

Sidan publicerad av: Malin Eckerbrandh
Senast uppdaterad: 7 februari 2024