Avgifter

Här hittar du de avgifter som gäller för insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, samt för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 29 december 2022

Hitta på sidan