Avgifter

Här hittar du de avgifter som gäller för insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, samt för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 18 juli 2019
Upp

Hitta på sidan