Stöd för äldre

För dig som är äldre och behöver stöd i vardagen.

Om stöd för äldre

 • Att bli äldre i Tyresö

  Som äldre i Tyresö kommun erbjuds du en bra och värdig omsorg så att du kan fortsätta leva och bo tryggt och självständigt. Här hittar du information om det stöd, service och omvårdnad som Tyresö kommun erbjuder.
 • Tyresö väntjänst

  Väntjänsten är till för att knyta kontakter mellan människor och förmedla hjälpinsatser mellan de som behöver hjälp och de som vill hjälpa till.
 • Hemtjänst

  Om du har svårt att klara de dagliga sysslorna kan du få hjälp från hemtjänsten. Beslut om hemtjänst fattas av en handläggare efter en utredning i samråd med dig.
 • Trygghetslarm

  Om du ofta oroar dig för att till exempel ramla, kan ett trygghetslarm vara ett bra alternativ.
 • Boende

  Du som är äldre i Tyresö kommun och känner att du inte till fullo klarar av att bo själv, eller att du behöver ett boende som är mer anpassat efter dina behov, har flera olika boendealternativ att överväga.
 • Bostadsanpassning

  Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.
 • Fixarservice

  Många äldre råkar ut för fallskador i eget hem när man kliver upp på stegar, sätter upp gardiner, byter glödlampor, halkar på lösa mattor, eller liknande. För att minska antalet fallskador kan äldre utan kostnad få hjälp med riskfyllda sysslor i hemmet. Vi kallar denna tjänst för Fixarservice.
 • Tandvård

  Om du bedömts behöva nödvändig tandvård betalas den inom samma högkostnadsskydd som läkarbesök.
 • Parkeringstillstånd

  Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är till för dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig. Med tillståndet kan du parkera närmare färdmålet. För rörelsehindrad som inte kör bilen själv utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl finns.
 • Färdtjänst

  Här kan du läsa om färdtjänst och riksfärdtjänst, och hur du gör för att ansöka.
 • Hjälpmedel

  Den som är i behov av hjälpmedel kan få hjälp med detta av en arbetsterapeut. Har du nedsatt syn eller hörsel kan du även få hjälp av en syn- och hörselinstruktör.
 • Minnesstörning

  Den som har en kognitiv sjukdom kan själv, eller via exempelvis en anhörig, ansöka om att få delta i dagverksamhet för personer med demenssjukdom och kognitiva funktionsnedsättningar.
 • Aktiv vardag

  Du som är äldre i Tyresö har flertalet möjligheter till aktivering i vardagen. Det finns både öppen verksamhet, som inte kräver medlemskap i någon förening och är gratis, men även flertalet privata föreningar som erbjuder olika aktiviteter till en kostnad.
 • Måltider i äldreomsorgen

  Utsiktens kök lagar matlådor till hemtjänsten samt lunch till kommunens dagverksamheter för personer med kognitiv sjukdom.
 • Balansskola

  Fallolyckor är ett stort samhällsproblem. Det kan kanske vara svårt att tro, men faktum är att fallskador orsakar flest antal dödsolyckor bland äldre varje år. Och dubbelt så många kvinnor som män drabbas. Tyresö kommun därför har valt att anordna en balansskola för att minska risken för fallolyckor. Målet är att förbättra balansen och öka tryggheten för Tyresös äldre invånare, såväl i den egna hemmiljön som vid promenader och utevistelser.
 • Digital fixare

  Kommunens tjänst digital fixare är till för dig som är 65+ samt för dig som är yngre och har ett biståndsbeslut från kommunen. Den digitala fixaren erbjuder hjälp och stöd för att du ska kunna använda mobiltelefonen, surfplattan och datorn på bästa sätt.
 • Broddar

  Broddar är ett bra hjälpmedel när det är halt ute. Tyresö kommun delar ut gratis broddar till dem som har fyllt 65 år.
 • Avgifter

 • Välfärdsbiblioteket

  Välfärdsbiblioteket är till för att du ska kunna leva ett aktivt, tryggt och självständigt liv. Du som är senior kan besöka välfärdsbiblioteket för att inspireras och lära dig mer om välfärdsteknik. Obs! Välfärdsbiblioteket öppnar upp under september 2024.
Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 8 december 2023

Hitta på sidan