Hemtjänst

Om du har svårt att klara de dagliga sysslorna kan du få hjälp från hemtjänsten. Beslut om hemtjänst fattas av en handläggare efter en utredning i samråd med dig.

Du kan till exempel få hjälp med din personliga omvårdnad, tvätt, städning, inköp samt uppvärmning av mat eller matlåda.

Hemtjänst

Flera utförare av hemtjänst

För att öka medborgarnas valfrihet finns i Tyresö kommun ett kundvalssystem inom hemtjänst.

Kundval innebär att du kan välja mellan olika utförare för att få den bästa möjliga kvaliteten på tjänsten. Du kan välja om tjänsten ska utföras av kommunens hemtjänst eller något av de enskilda företag som kommunen tecknat avtal med.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att kontakta en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen, eller via E-tjänstportalen.

Ansök om hemtjänst via E-tjänstportalen Länk till annan webbplats.

Du kan också använda ansökningsblanketten i relaterad information nedan.

Kommunala och privata utförare

Du kan välja mellan utförarna nedan:

Godkända av kommunen

Hemtjänstutförarna har blivit godkända av kommunen och uppfyller de krav som kommunen fastställt. Kommunen ställer samma krav på utföraren oavsett om den drivs i kommunal eller privat regi. Bland annat ska personalen ha nödvändiga kunskaper och erfarenheter av de tjänster de erbjuder.

Hur bedöms kvaliteten i tjänsten?

Utförarens arbete bedöms i första hand av dig som kund. Är du inte nöjd med hur tjänsten utförs kan du välja en annan utförare. Kommunen har det yttersta ansvaret för hemtjänsten och följer därför upp kvaliteten genom att granska verksamheten och göra tillsynsbesök. Kontakta biståndshandläggaren om du vill byta utförare.

Hur går det till när du gör ditt val?

När du får hemtjänst beviljad, får du information från kommunens biståndshandläggare om att du kan välja mellan olika utförare.
När du gjort ditt val, meddelar handläggaren utföraren att du valt just dem. Utföraren får uppgifter om vilka insatser du blivit beviljad. Utföraren tar sedan kontakt med dig och ni kommer överens om hur och när tjänsten ska utföras.

Betalning och avgifter

Den avgift som du betalar för hemtjänsten är densamma oavsett vem som utför uppgiften. Avgiften är fastställd av kommunen och betalas till kommunen enligt den faktura som du får. Ingen utförare får begära eller ta emot någon extra betalning för de tjänster som avser den hemtjänst som är beviljad av kommunen.

Trygghetskamera

Trygghetskamera är till för dig som behöver tillsyn på natten. Genom trygghetskameran, som är kopplad till en larmcentral, görs tillsynen av dig digitalt, och din nattro blir inte störd av hemtjänstens besök. Trygghetskameran är till för personer som har biståndsbeslut om nattlig tillsyn. I Tyresö är det den kommunala hemtjänsten som ansvarar för den nattliga tillsynen.

Informationsblad om trygghetskamera , 446.7 kB.

E-inköp – beställning av matvaror via internet

Under 2024 kommer du som har insatsen inköp att börja beställa dina mat- och dagligvaror via internet. Hemtjänstpersonalen hjälper till med beställningen och matvarorna levereras hem till dörren av Mathem, som är den leverantör som kommunen har upphandlat.

Läs mer om e-inköp inom hemtjänsten

Tilläggstjänster

Enskilda företag har möjlighet att erbjuda och utföra tilläggstjänster åt dig utöver den hemtjänst som kommunen beviljat. Vilka tjänster det är, kan du se i företagens presentation. Betalning för tilläggstjänsterna sker efter överenskommelse mellan dig och företaget.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 17 april 2024