Bostadsanpassning

För att en person med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma, finns möjlighet att få ett bidrag till att anpassa bostaden.

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bidraget är ett kommunalt bidrag. Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att kunna förflytta sig inom bostaden, sköta sin hygien eller komma in i och ut ur bostaden. En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig, behovet är långvarigt eller bestående, och att det inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?

 • Det är alltid personen med funktionsnedsättning som söker bidrag
 • Barn med separerade vårdnadshavare kan få bidrag i båda bostäderna
 • Du som har åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller egnahem. Om du inte är ensam ägare till egnahem krävs skriftligt ägarmedgivande enligt nedan:

Egnahem

Samtliga ägare till fastigheten, förutom den som söker, måste godkänna anpassningen. Är sökande ensam ägare krävs inget ägarmedgivande.

Hyresrätt

Hyresvärd måste godkänna anpassningen. Står någon annan än sökande på kontraktet (nyttjanderättshavare) måste den eller dessa godkänna anpassningen.

Bostadsrätt

Bostadsrättsföreningen måste godkänna anpassningen. Står någon annan som ägare till bostadsrätten, förutom sökande, måste den eller dessa godkänna anpassningen.

Utan detta godkännande kan kommunen enligt lag inte fatta ett positivt bidragsbeslut.

Begränsningar i bidraget

 • När du byter bostad lämnas inte bidrag för att kompensera brister i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.
 • Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden.
 • Du kan inte heller få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier.
 • Bidrag lämnas inte för anpassning av fritidshus.

Så här ansöker du

Enklast ansöker du om bostadsanpassningsbidrag genom att använda E-tjänstportalen Länk till annan webbplats.

Du kan också skriva ut ansökningsblanketten, som du finner längst ner på denna sida, och posta via vanlig post.

Det är viktigt att du beskriver i din ansökan vad du vill söka bidrag för. Har du ansökt om anpassningsåtgärder som kräver intyg från medicinsk sakkunnig, ska intyget bifogas med ansökan. Medicinsk sakkunnig kan vara arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som kan styrka din funktionsnedsättning och de problem det medför i bostaden.

Ansökan ska innehålla följande

 • Ansökningsblankett
 • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig

I förekommande fall:

 • Fastighetsägarens skriftliga medgivande (Detta kan du få hjälp med av din handläggare)
 • Offert och eventuella ritningar på anpassning (Detta kan du få hjälp med av din handläggare)

Förenklad delgivning

Bostadsanpassningen använder sig av förenklad delgivning vid avslagsbeslut. För att vara säker på att du får handlingen som du ska ta del av, skickas två brev till dig. Breven skickas till din senast kända adress. Det kan vara din e-postadress om du har lämnat den. Om breven kommer i retur skickas de till din folkbokföringsadress, om den inte redan har använts.

Det första brevet innehåller handlingen som du ska delges. Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till dig om att det första brevet har skickats. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du kontakta kommunens handläggare inom bostadsanpassning snarast, se kontaktuppgifter i kontaktkortet längst upp till vänster på denna sida.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 23 december 2021