Bostadsanpassning

För att en person med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma, finns möjlighet att få ett bidrag till att anpassa bostaden.

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bidraget är ett kommunalt bidrag.

Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Anpassningsåtgärder kan till exempel behövas för att kunna förflytta sig inom bostaden, sköta sin hygien eller komma in i och ut ur bostaden.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

Vem kan söka bidrag till bostadsanpassning?

 • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
 • Du som är förälder till barn med funktionsnedsättning som bor i hemma.
 • Du som har åtagit dig att långvarigt och regelbundet, i din bostad, ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller egnahem. För anpassning av hyres- och bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande.

Begränsningar i bidraget

 • När du byter bostad kan du bara få bidrag till bostadsanpassning om det finns särskilda skäl att du välja just den bostaden.
 • Du kan inte få bidrag till normalt underhåll av bostaden.
 • Du kan inte heller få bidrag för inköp eller anpassning av lösa inventarier.
 • Bidrag lämnas inte för anpassning av fritidshus

Så här ansöker du

Ansökningsblankett finner du under relaterad information nedan. Det är viktigt att du beskriver i blanketten vad du vill söka bidrag för. Har du ansökt om anpassningsåtgärder som kräver intyg från medicinsk sakkunnig, ska intyget bifogas med ansökan. Medicinsk sakkunnig kan vara arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som kan styrka din funktionsnedsättning och de problem det medför i bostaden.

Ansökan ska innehålla följande

 • Ansökningsblankett
 • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig

I förekommande fall:

 • Fastighetsägarens skriftliga medgivande (Detta kan du få hjälp med av din handläggare)
 • Offert och eventuella ritningar på anpassning (Detta kan du få hjälp med av din handläggare)
Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 1 december 2020