Färdtjänst och riksfärdtjänst

Här kan du läsa om färdtjänst och riksfärdtjänst, och hur du gör för att ansöka.

Färdtjänst

Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken. Du som har mycket svårt att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken kan ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst innebär att du färdas med taxi eller specialfordon, till exempel en minibuss med plats för rullstol.

Tänk på att det periodvis kan vara många som söker färdtjänst, vilket ger längre handläggningstider och att det då är bra att vara ute i god tid.

När kan jag ansöka om färdtjänst?

För att du ska vara berättigad till färdtjänst så måste din funktionsnedsättning vara ett långvarigt eller bestående handikapp (minst 3 månader). För mer information, kontakta samhällsvägledarna på Servicecenter.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Du kontaktar din läkare som efter undersökning utfärdar ett läkarintyg om ditt behov av färdtjänst. Läkarintyget ska innehålla en beskrivning av din funktionsnedsättning och dina svårigheter till följd av nedsättningen. Vid ögonsjukdom och psykiatrisk sjukdom behöver du läkarintyg från specialistläkare.

Intyget ska skickas till:
Servicecenter
Tyresö kommun
135 81 Tyresö

Servicecenter skickar dig en ansökningsblankett för färdtjänst som du ska fylla i och skicka tillbaka till Servicecenter. Du kommer sedan att bli uppringd av Servicecenter för att boka in en tid för en utredning, som genomförs i kommunhuset, Tyresö Centrum. Efter utredningen skickas ansökningsblanketten, läkarintyget samt utredningen till Region Stockholm/ Färdtjänsten. Färdtjänsten kontaktar dig då de beslutat om du är beviljad färdtjänst eller inte. Vid förnyelse av färdtjänsttillstånd är rutinen exakt densamma.

Riksfärdtjänst

Personer med funktionsnedsättning som inte kan resa med allmänna kommunikationer, kan för fritidsresor ansöka om riksfärdtjänst. Resan ska göras mellan två kommuner och utanför Stockholms län. Ansökan ska göras i den kommun man är skriven. Beviljas man riksfärdtjänst så betalar resenären en egenavgift och kommunen den överskjutande kostnaden. Den funktionsnedsättning resenären har, får inte vara tillfällig.

När kan jag ansöka om riksfärdtjänst?

Ändamålet för resan måste vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskilda resor. Tillstånd till riksfärdtjänst prövas av kommunen inför varje resa.

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?

För att ansöka om riksfärdtjänst ska du fylla i en ansökan, du kan ladda ned ansökningsblanketten här:

Blankett för ansökan om riksfärdtjänst , 136.3 kB.

Du kan även kontakta myndigheten för äldre och funktionsnedsättning via kommunens växel, tel: 08-578 291 00, för att få en blankett hemskickad.

Blanketten skickas ifylld till:
Myndighet för äldre och funktionsnedsättning, Tyresö kommun, 135 81 Tyresö. 

Handläggare på myndigheten för äldre och funktionsnedsättning behandlar din ansökan och fattar sedan beslut. Tyresö kommun har en överenskommelse med Riksfärdtjänsten i Sverige AB som innebär att riksfärdtjänsten tar över när kommunen godkänt din ansökan.

Ansök minst fyra veckor innan den planerade resan. Om du vill resa under en storhelg så bör din ansökan ha kommit oss tillhanda minst fem veckor innan resan ska göras.

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 augusti 2023