Färdtjänst och riksfärdtjänst

Här kan du läsa om färdtjänst och riksfärdtjänst, och hur du gör för att ansöka.

Färdtjänst

Färdtjänsten är ett komplement till kollektivtrafiken. Du som har mycket svårt att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken kan ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst innebär att du färdas med taxi eller specialfordon, till exempel en minibuss med plats för rullstol.

Tänk på att det periodvis kan vara många som söker färdtjänst, vilket ger längre handläggningstider och att det då är bra att vara ute i god tid.

När kan jag ansöka om färdtjänst?

Du kan få färdtjänst för exempelvis fritidsresor och resor till och från vård. För att du ska vara berättigad till färdtjänst så måste din funktionsnedsättning vara ett långvarigt eller bestående handikapp (minst 3 månader). För mer information, kontakta samhällsvägledarna på Servicecenter.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Du kontaktar din läkare som efter undersökning utfärdar ett läkarintyg om ditt behov av färdtjänst. Läkarintyget ska innehålla en beskrivning av din funktionsnedsättning och dina svårigheter till följd av nedsättningen. Vid ögonsjukdom och psykiatrisk sjukdom behöver du läkarintyg från specialistläkare.

Intyget ska skickas till:
Servicecenter, Tyresö kommun 135 81 Tyresö.

Servicecenter skickar dig en ansökningsblankett för färdtjänst och en hänvisning om att återkomma för att boka en tid för utredning på Servicecenter. Efter utredningen skickas ansökningsblanketten, läkarintyget samt utredningen till landstingets Färdtjänst. Färdtjänsten kontaktar dig då de beslutat om du är beviljad färdtjänst eller inte.

Riksfärdtjänst

Personer med funktionsnedsättning som inte kan resa med allmänna kommunikationer, kan för fritidsresor ansöka om riksfärdtjänst. Resan ska göras mellan två kommuner och utanför Stockholms län. Ansökan ska göras i den kommun man är skriven. Beviljas man riksfärdtjänst så betalar resenären en egenavgift och kommunen den överskjutande kostnaden. Den funktionsnedsättning resenären har, får inte vara tillfällig.

När kan jag ansöka om riksfärdtjänst?

Ändamålet för resan måste vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskilda resor. Tillstånd till riksfärdtjänst prövas av kommunen inför varje resa.

Hur ansöker jag om riksfärdtjänst?

För att få en ansökningsblankett till riksfärdtjänst så vänder du dig antingen till kommunens biståndshandläggare eller så kan du ladda ned blanketten här:

Blankett för ansökan om riksfärdtjänst

Blanketten skickas ifylld till:
Myndighet för äldre och funktionsnedsättning, Tyresö kommun, 135 81 Tyresö.

Socialtjänstens biståndsavdelning behandlar din ansökan och fattar sedan beslut. Tyresö kommun har en överenskommelse med Riksfärdtjänsten i Sverige AB som innebär att riksfärdtjänsten tar över när kommunen godkänt din ansökan.

Ansök minst tre veckor i förväg

Ansök minst tre veckor innan den planerade resan. Om du vill resa under en storhelg så bör din ansökan ha kommit oss tillhanda minst fyra veckor innan resan skall göras.

Sidan publicerad av: servicecenter@tyreso.se
Senast uppdaterad: 24 september 2018
Upp